Šodien, 15.maijā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi noteikumiem, kas nosaka kārtību ERAF profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras projektu īstenošanai.* Grozījumi paredz, ka, specifiskā atbalsta mērķa ietvaros veicot finansējuma pārdali,** Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādei “Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola”” infrastruktūras pilnveidošanai pieejamie finanšu līdzekļi tiks palielināti par vairāk nekā 1 milj.eiro. Līdz ar papildus pieejamajām investīcijām kopējais finansējums Nacionālās Mākslu vidusskolas infrastruktūras attīstībai pieaugs līdz 5,7 miljoniem eiro. 

Attīstības vīzija Jaņa Rozentāla mākslas skolaNacionālā Mākslu vidusskola izveidota 2016.gada 1.septembrī, bet 2017.gada 1.janvārī tai ir piešķirts kompetences centra statuss. Kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola” ir lielākā no Kultūras ministrijas padotības profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēm, kas attīstās kā profesionālās kultūrizglītības izcilības centrs ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu kultūrizglītību visu mākslu jomu talantu attīstīšanā.
Kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola” sastāv no četrām profesionālajām vidējās kultūrizglītības iestādēm - Emīla Dārziņa mūzikas skola, Rīgas Doma kora skola, Rīgas Horeogrāfijas skola un Jaņa Rozentāla Mākslas skola. Skolu apvienošanās rezultātā palielinājies kompetences centra audzēkņu skaits un modernizējamo mācību programmu skaits, aptverot mākslas, mūzikas, dizaina un dejas mācību programmas. Līdz ar apvienošanos, lai veiktu kompetences centra pārbūvi, ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi.                                                                                                      Jaņa Rozentāla skolas attīstīstības projekts

 Piešķirtais finansējums tiks novirzīts papildu darbībām mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un koplietošanas vides attīstīšanai Kalnciema ielas 10, Meža ielas 15 un Slokas ielas 52 a un 52 b ēku korpusos. Paredzēts, ka papildu finansējums kompetences centram „Nacionālā Mākslu vidusskola” būs pieejams pēc 2019. gada 1. janvāra.

Attīstības vīzija Rīgas horeogrāfijas skola 2

*Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi””
** Tā kā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola nav izpildījusi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 495 „Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā” noteiktos kritērijus un nav ieguvusi profesionālās izglītības kompetences centra statusu līdz 2017.gada 31.decembrim, šī izglītības iestāde vairs neatbilst specifiskā atbalsta projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, līdz ar to tiks veikta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai iepriekš paredzētā finansējuma pārdale. Atbrīvojušos finansējumu 1, 03 milj. euro apmērā Kultūras ministrija kā atbildīgās iestādes sadarbības partneris specifiskā atbalsta ieviešanā ir ierosinājusi pārdalīt Kultūras ministrijas padotībā esošajai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādei – „Profesionālās izglītības kompetences centrs „Nacionālā Mākslu vidusskola"                                                                                  Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas attīstīstības projekts