Š.g. 14. jūnijā plkst. 11.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā ) Centrālā finanšu un līgumu aģentūra organizē semināru zinātniskajām institūcijām un komersantiem par pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF ) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem un projektu iesniegumu sagatvošanu atklātās atlases 2.kārtai.

Semināra darba kārtība un pieteikšanās tā apmeklējumam (līdz 12. jūnijam) – CFLA mājaslapas sadaļā“Pasākumi”. Semināru būs iespējams vērot arī tiešsaistē CFLA mājaslapāŠajā atlases ārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 19,2 miljonu eiro apmērā.shutterstock 74801986

Atklātā projektu atlasē, kur iesniegumi tiek pieņemti līdz š.g. 3. septembrim, zinātniskās institūcijas un komersanti var pretendēt uz publisko līdzfinansējumu līdz pat 600 000 eiro apmērā praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai.

ES fondu programmas ietvaros tiks atbalstīti pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Pasākuma ietvaros atbalsts tiek sniegts gan ar saimniecisko darbību nesaistītu, gan arī ar saimniecisko darbību saistītu projektu īstenošanai, šajā atlases kārtā nodalot ERAF finansējumu katra veida projektiem vairāk nekā 9,5 miljonu apmērā. Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 procenti, ko veido valsts budžeta atbalsta intensitāte – 34,7 procentu apmērā un ERAF atbalsta intensitāte – 57,8 procentu apmērā. Savukārt tādiem projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisku darbību, maksimālā publiskā finansējuma apmērs ir 25 – 70 procenti, un to nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

Projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā ar ERAF atbalstu tiek īstenoti 74 projekti, kopumā to īstenošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 44 miljonus eiro.

 Prezentācija - «Praktiskas ievirzes pētniecība» otrās kārtas īstenošanas nosacījumi

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB