Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotais ES fondu Jauniešu garantijas projekts ir iekļuvis Eiropas Komisijas konkursa RegioStars Awards 2018 finālā.Kopumā no 102 pieteikumiem finālā iekļuvis 21 projekts no 20 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un 5 partnervalstīm.Konkursa ekspertu žūrija VIAA projektu izvirzījusi fināla kategorijā “Uzlabota piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem”, kas ir viena no konkursa piecām kategorijām. Tajā Latvijas projekts ir viens no pieciem kandidātiem uz galveno balvu, konkurējot ar projektiem arī no Portugāles, Čehijas, Polijas, Zviedrijas un Dānijas.

Uzvarētājs kļūs zināms īpašā pasākumā, kas norisināsies šī gada 9. oktobrī Briselē, Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros. Papildus žūrijas vērtējumam konkursā notiks arī balsojums par Eiropas iedzīvotāju izvēles balvu, kas sāksies 3. jūlijā, kad visi izvirzītie finālisti tiksies Strasbūrā, lai saņemtu finālista sertifikātu. RegioStars Awards apbalvo veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar ES fondu līdzfinansējumu īstenotos projektus. Konkursa mērķis ir izcelt labās prakses piemērus – projektus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi izglītojot un iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis.

VIAA  projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek īstenots no 2014. gada 1. jūnija un to plānots pabeigt 2019. gada 30. septembrī. Projektu finansē ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta, kopā piecu gadu laikā ieguldot 36 miljonus eiro.sjaunieši 226428301

VIAA īstenotais projekts auniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem dod  iespēju īsā laikā, mācoties 1 vai 1,5 gadu profesionālās izglītības iestādēs,  iegūt profesiju  bez maksas. Uzņemšana notiek divas reizes gadā, un tieši šovasar jauniešiem ir iespēja pieteikties mācībām pēdējo reizi vairāk nekā 30 profesijās. Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, apmaksātu dienesta viesnīcu un mācību līdzekļus. Atsevišķas profesionālās izglītības programmas projektā bija pieejamas arī ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, nodrošinot sociālas atstumtības riskam pakļauto jauniešu veiksmīgāku integrāciju darba tirgū pēc atbrīvošanas, kā arī tautsaimniecībā noderīgu prasmju apguvi.

Visa projekta laikā ir notikusi cieša sadarbība ar darba devējiem. Mācību laikā jaunieši dodas kvalifikācijas praksē, savukārt profesiju klāsts pirms katras uzņemšanas tiek saskaņots ar darba devējiem, lai pēc iespējas ātrāk sagatavotu darba tirgum nepieciešamos speciālistus, nodrošinot ilgtspēju, laika un resursu ekonomiju.

Kopš 2014. gada VIAA īstenotās Jauniešu garantijas projekta profesionālās izglītības programmas absolvējuši jau vairāk nekā 6000 jauniešu, kuru vidū vairāki dalījušies savā pieredzē. VIAA veiktās aptaujas liecina, ka iegūtā kvalifikācija pozitīvi ietekmējusi jauniešu konkurētspēju darba tirgū. Pusgadu pēc izlaiduma 72% jauniešu strādā, turklāt puse no viņiem – projektā iegūtajā profesijā.

Lepojamies ar VIAA kolēģu veikumu un priecājamies, ka mūsu valsts pieredze un sekmes  jauniešu bezdarba samazināšanā ir augstu novērtētās parējo ES dalībvalstu vidū. Lai veicas mūsu Jauniešu garantijas projektam arī konkursa finālā !