Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina augstākās izglītības institūcijas uz informatīvu semināru par pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu pasākumu īstenošanai, kas sekmēs studējošo inovāciju spēju. Seminārā informēs par programmas “Inovāciju granti studentiem” būtiskākajiem īstenošanas nosacījumiem, sniegs projektu iesniegumu sagatavošanai noderīgu informāciju un atbildēs uz interesentu jautājumiem.

Seminārs notiks 28. augustā plkst. 11:00 Rīgā, Smilšu iela 1, CFLA zālē. Aicinām iepazīties ar semināradarba kārtību  un pieteikties semināra apmeklējumam (līdz 26. augustam)

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmā atklātā projektu iesniegumu atlasē,paredzēts piešķirt ERAF finansējumu vairāk nekā 19,8 miljonu eiro apmērā. Ar šo finansējumu  plānots sekmēt studējošo inovācijas spēju un uzņēmējspēju, kā arī stiprināt augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem, piesaistot privāto finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanā. Šo mērķu sasniegšanai augstākās izglītības iestādes varēs organizēt inovāciju konkursus un sacensības, inovāciju darbnīcas, īstenojot studentu inovāciju pieteikumus, vasaras skolas, specializētās mācības un mācību konferences, kā arī citus pasākumus, kas attīsta studējošo inovatīvumu un uzņēmīgumu.

ERAF finansējumam var pieteikties augstākās izglītības institūcijas, kas kā sadarbības partnerus projektu ieviešanā iesaistīs citas augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, komersantus, biedrības un nodibinājumus, kā arī valsts vai pašvaldību institūcijas.

Pirmajā programmas atlases kārtā ieguldījumiem studējošo inovāciju veicināšanā paredzēts investēt 19 850 697 eiro ERAF līdzekļu un piesaistīt privāto līdzfinansējumu vismaz 6 616 899 eiro apmērā.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē projektu iesniegumus ERAF atbalsta saņemšanai var iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā līdz š.g. 1. oktobrim. Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija pieejama šeit.

 

Plašāk par atlasi informācija pieejama  CFLA mājas lapas  sadaļā izsludinātās atlases.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB