Programmas “Praktiskas ievirzes pētījumi” atlases otrajā kārtā ir saņemtas 186 zinātnisko institūciju un komersantu ieceres izpētes projektiem, no kuriem lielāko daļu plānots veikt dabas un inženierzinātņu nozarēs.Visvairāk pētījumu ieceres ir saņemtas dabaszinātņu nozarēs (35% no kopējā ieceru skaita), inženierzinātnēs (25%) un medicīnā (23%), mazāk pētījumus plānots veikt lauksaimniecībā (11%) un sociālajās zinātnēs (6%). Projektiem 2.kārtā pieejamais līdzfinansējums ir 25 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā 19,2 miljoni eiro ir ERAF finansējums.

shutterstock 88062886 2

Lai pastiprinātu stimulus komersantu iesaistei pētniecībā, atšķirībā no pirmās atlases kārtas otrajā kārtā ar saimniecisku darbību saistītiem un ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem ir nodalīts finansējums un tie tiks vērtēti atsevišķi. Tāpat augstāks vērtējums tiks piešķirts tiem projektiem, kuriem paredzama lielāka ietekme uz tautsaimniecības attīstību un sabiedrības vajadzību risināšanu.

Ņemot vērā mazāku konkurenci, lielai daļai no atlasē iesniegtajiem ar saimniecisko darbību saistītajiem projektiem būs iespējams piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Šo projektu īstenošanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejami vairāk nekā 9,6 miljoni eiro, savukārt iesniegto ieceru kopējā ERAF summa pārsniedz 11 miljonus eiro. Arī ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem plānots piešķirt vairāk nekā 9,6 miljonus ERAF finansējuma un gandrīz 5,8 miljonus valsts budžeta finansējuma, vienlaikus iesniegtajos projektu iesniegumos plānots izmantot vairāk nekā 58 miljonus ERAF finansējuma un vairāk nekā 30 miljonus valsts budžeta finansējuma.

Programmas “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros tiek izstrādāti jaunu produktu un tehnoloģiju prototipi, tostarp, jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes. Investīcijas tiek ieguldītas fundamentālo pētījumu īstenošanā, rūpniecisko pētījumu īstenošanā, eksperimentālo izstrāžu finansēšanā, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā un radīto rezultātu izplatīšanā mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā. 2016. gadā notika pirmā projektu atlases kārta par ERAF līdzfinansējumu praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai, kuras ietvaros tiek īstenoti 74 atbalstu guvušie projekti.

Kopējais pasākuma finansējums – 76,5 milj.eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 65 milj.eiro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 11,5 milj.eiro apmērā.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB