Inovācijas ir bieži lietots vārds, taču kā tās radīt un attīstīt līdz praktiski pielietojamam risinājumam? To apgūs studenti sešās Latvijas augstskolās - Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa Universitātē, Latvijas Jūras akadēmijā un Ventspils augstskolā sadarbībā ar Liepājas Universitāti. 

Ar vērienīgu notikumu -  Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) rīkoto studentu biznesa iespēju festivālu «ICEBREAKERS - 19» 4. oktobrī tika atklāta Studentu inovāciju grantu programma. Festivālā studentiem bija iespēja pētnieku, starptautisku ekspertu, strauji augošu jaunuzņēmēju un biznesa entuziastu lokā izzināt biznesa iespēju daudzveidību dažādās jomās, atklāt potenciālās iespējas uzņēmējdarbībā, kā arī uzzināt par pieejamajiem atbalsta intrumentiem sava biznesa uzsākšanai un ideju realizēšanai.  

Programma ir unikāla ar to, ka aktīvi iesaistīties inovāciju praktizēšanā var ikviens studējošais, programmas iespējas un instrumenti ir daudzveidīgi, piemēroti dažādai  sagatavotībai un veicina visdažādāko jomu studentu  zināšanu un  personību  sadarbību. 

Programmas īstenošana visās augstskolās tiek aktīvi uzsākta 2019. gada rudenī,  tai var pieteikties jebkurā Latvijas vai ārvalsts augstākās izglītības iestādē studējošie. Augstskolas savu Studentu inovāciju programmu ietvaros īstenos studentus izglītojošus un uz radošu un tehnoloģiski ietilpīgu risinājumu izstrādi motivējošus pasākumus, piemēram, studentu biznesa/ inovāciju pirmsinkubatori un inkubatori, inovatīvas izstrāžu darba grupas un programmas, inovāciju konkursi un sacensības, hakatoni, ar inovāciju attīstību saistītas studiju programmas un mācību kursi, informatīvi un iesaistīšanos veicinoši tīklošanās un ideācijas pasākumi, prakses, vasaras skolas un citi. 

Programmu īstenošanas ilgums ir 3 gadi, kopējais finansējuma apjoms ir 14 miljoni eiro.  Nozīmīga loma programmas īstenošanā ir uzņēmējiem, kuri sadarbojas ar augstskolām, ieguldot vairāk kā 3.5 miljonus eiro, kā arī nodrošinot piekļuvi infrastruktūrai un cilvēkresursiem.  Šobrīd programmas īstenošanu atbalsta vairāk kā 160 visdažādāko jomu uzņēmumi. Programmas rezultātā studenti sadarbojoties ar mācībspēkiem un uzņēmējiem, būs ieguvuši pieredzi un nepieciešamās iemaņas inovatīvu risinājumu izstrādē un izmantojuši teorētiskās zināšanas, lai risinātu aktuālus nozaru un sabiedrības izaicinājumus. 

icebreakers19

Ziemeļeiropā lielākais studentu biznesa iespēju festivāls - ICEBREAKERS'19


*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums „Inovāciju granti studentiem”