Lai samazinātu administratīvo slogu ES fondu līdzfinansētu projektu īstenotājiem pētniecības un augstākās izglītības jomā, Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi darba grupu, kuras sastāvā ir iesaistīto institūciju- augstskolu, zinātnisko institūtu un uzraugošo institūciju pārstāvji.

Darba grupas uzdevums ir identificēt un ieviest konkrētus risinājumus: vienkāršot administratīvos procesus, samazināt informācijas sniegšanas biežumu un apjomu un izskaust tādas resursu ietilpīgas darbības, kuras nerada izmērāmu vērtību, kā arī identificēt resursu ietilpīgas un sistēmiskas izmaiņas efektīvai ES struktūrfondu instrumentu plānošanai un ieviešanai.  Darba grupa uzsāks projektu ar 100 saņemtajiem priekšlikumiem, kurus apkopojām aptaujā.

Pirmā darba grupas sanāksme notiks š.g. 9. oktobrī. Plānots, ka darba grupā priekšlikumus administratīvā sloga samazināšanai izstrādās līdz 2019. gada beigām.