Ceturtdien, 2019. gada 31. oktobrī, Praktisko mācību centra kompleksā Rīgā, Dārzciema ielā 70, tika atklāta profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) dienesta viesnīcas jaunbūve, kas tapusi ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu*.

Jaunā dienesta viesnīca, kuras izveidē ieguldīti vairāk nekā 3 miljoni eiro, ir daļa no pārmaiņām RVT mācību vides uzlabošanā, kas sniegs iespēju audzēkņiem dzīvot mūsdienu prasībām atbilstošās telpās ar jaunām mēbelēm un aprīkojumu. Tāpat šī jaunbūve ļaus optimizēt pārējos RVT mācību procesam nepieciešamos objektus, racionāli un lietderīgi tos izmantot turpmākajā darbībā.

“Profesionālā izglītība šobrīd kļūst arvien pieprasītāka, jo balstīta nozaru attīstības un darba tirgus vajadzībās. Prieks par skolēniem, kuri savu izvēli izdara par labu konkrētam arodam, ko šobrīd iespējams apgūt mūsdienīgā, modernā vidē un darba tirgus vajadzībās balstītās mācību programmās. Lai jaunā mājvieta kalpo kā iedvesmojoša vide un ir drošas mājas arī audzēkņiem no citām pilsētām,” sveicot RVT kolektīvu sacīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Dienesta viesnīcā ir 300 vietu, un tā savienota ar Praktisko mācību centra ēku, padarot nokļūšanu no dzīvojamām istabām līdz mācību vietai ļoti ērtu. Viesnīcas dzīvojamās istabas paredzētas diviem jauniešiem, bet sanitārais mezgls ir kopējs ar blakus esošo istabiņu.

Dienesta viesnīcas jaunbūve nav vienīgie projektā plānotie būvdarbi. Ir sākti arī RVT multifunkcionālās zāles būvdarbi, kā arī plānota āra sporta laukumu būvniecība un mācību korpusu atjaunošanas darbi. Tiks iegādātas arī nepieciešanās iekārtas un aprīkojums vairāku izglītības programmu īstenošanai. Projektu plānots pabeigt līdz 2020.gada rudenim, un tā kopējais finansējums ir 10,6 miljoni eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 8,97 miljoni eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums – 1,6 miljoni eiro.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” ir lielākā Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā profesionālās izglītības iestāde. Šajā mācību gadā tehnikumā izglītību iegūst 2471 jaunieši, kuru nākotnes profesija saistīta ar inženierzinātnēm un tehnoloģijām, ražošanas, pārstrādes, auto un dzelzceļa transportu un daudzām citām Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgām jomām.
Turpinot darbu pie konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas izveides, Izglītības un zinātnes ministrija mērķtiecīgi investē ES fondu līdzekļus profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā. Līdzekļi tiek koncentrēti ilgtspējīgos projektos - modernizētos un aprīkotos, mūsdienu prasībām atbilstošos profesionālās izglītības centros visos Latvijas reģionos. Ar ERAF līdzfinansējumu pēdējo gadu laikā Latvijā atjaunota infrastruktūra arī Rēzeknes tehnikumā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (Dienesta viesnīcas pārbūve Preiļos),

Liepājas Valsts tehnikumā, Smiltenes tehnikumā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Valmieras tehnikumā, Ogres tehnikumā un Ventspils tehnikumā.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir piešķirtas būtiskas investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai - mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanai. Finansējums tiek izmantots aprīkojuma un iekārtu iegādei 17 prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās - mācību un koplietošanas telpu un āra laukumu infrastruktūras modernizēšanai vai jaunu izveidei, metodisko centru funkciju stiprināšanai, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošanai un jaunu izveidei, kā arī IKT ieviešanai un ergonomiskas mācību vides izveidei. Plānots, ka projekta noslēgumā pilnībā būs modernizētas 70-80% profesionālās izglītības iestāžu.

RVT

Rīgas Valsts tehnikuma dienesta viesnīca


*Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu".