Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
Tas jāapgūst skolā
Pasākums

Finansējums EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.4.1.

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci

Kontaktpersona:
Ulrika Naumova
Tālr.  67047882
E-pasts: ulrika.naumova[at]izm.gov.lv

Kopējais
27 034 565

ESF
22 979 380 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 22.06.2015.)

2016. gada 15. jūlija MK noteikumi Nr.474

Vienas vienības mācību izmaksu metodika apstiprināta 14.01.2019.

Vienas vienības  izmaksu metodika pašvaldībām

Atlase slēgta

Projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 

SAM 8.3.3.

Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

Kontaktpersona:
Signe Zvirbule
Tālr. 67047974
E-pasts: signe.zvirbule[at]izm.gov.lv

Kopējais
6 802 502

ESF
5 782 127

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 18.12.2014.)

2015. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr.385

Vienas vienības izmaksu metodika redakcija spēkā no 14.11.17. 

Atlase slēgta 

Projekts "PROTI un DARI!" 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.