Izvēlne

Aptauja

Kā aktualizēt drošības jautājumus, sākoties vasaras brīvlaikam?
Par to īpaši jārunā skolā pirms mācību gada beigām
7
Tā ir vecāku atbildība
23
Par šiem jautājumiem skolai un vecākiem ar bērniem jārunā regulāri
161

Kopējais balsu skaits: 191

                                                  lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

Finansējums EUR

Normatīvais regulējums 

Projektu iesniegumu atlases

Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.3.

Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu

Kontaktpersona:

Zenta Iļķēna

Tālr. 67047793

Epasts:

zenta.ilkena[at]izm.gov.lv

Kopējais 

104 786 645

ERAF -

89 068 648 

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 2015.gada 24.novembrī 

19.04.2016.MK noteikumi Nr.249


No 2016. gada 29. augusta līdz 2020.gada 31.dec.


Projektu iesniegumu sagatavošanas atbalsta materiāli

SAM 8.5.1.

Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

Kontaktpersona:

Nauris Grīnbergs

Tālr. 67047883 

Epasts: nauris.grinbergs[at]izm.gov.lv

Kopējais 

21 937 153

ESF -

18 8646 580

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 2016.gada 12. jūlijā 

15.07.2016 MK noteikumi Nr 483

Vienas vienības izmaksu metodika ar 1.pielikumu

Vienas vienības izmaksu metodika individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ar 1.pielikumu

Atlase slēgta 

06.01.2017. apstiprināts LDDK projekts 


Projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» īstenošana 

SAM 8.5.2.

Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Kontaktpersona:

Līga Vilde - Jurisone

Tālr. 67047767

Epasts: liga.vilde[at]izm.gov.lv

Kopējais 

12 936 510

ESF -

10 996 033

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 2016.gada 2.jūnijā 

26.04.2016.MK noteikumi Nr. 262

Vienas vienības izmaksu metodika (aktualizēta 29.06.2017.)

Atlase slēgta

07.11.2016. apstiprināts VISC projekts

Projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana

SAM 8.5.3.

Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi

Kontaktpersona:

Ulrika Auniņa

Tālr. 67047882

Epasts: ulrika.aunina[at]izm.gov.lv

Kopējais 

6 490 095

ESF -

5 516 580

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti  UK 2016.gada 8.martā 

03.05.2016.MK noteikumi Nr.280

Atlase slēgta

27.10.2016.

apstiprināts VISC projekts

Projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" īstenošana

SAM 8.3.5.

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Kontaktpersona:

Zanda Rudene

Tālr. 67047578 

Epasts: zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Kopējais 

23 080 688

ESF - 

19 618 584

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 2016.gada 2.jūnijā

07.06.2016.MK noteikumi Nr.359

Atlase slēgta

03.11.2016.

apstiprināts VIAA projekts


Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

 

SAM 8.3.4.

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Kontaktpersona:

Evelīna Bole

Tālr. 67047871

Epasts:evelina.bole[a]izm.gov.lv

 

Kopējais

37 512 376 

ESF-

31 885 519 

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 6.jūlija UK sēdē

05.05.2016.MK noteikumi Nr.286

Vienas vienības izmaksu metodika spēkā no 30.11.17

 Atlase slēgta  Projekta " PuMPuRS" īstenošana 

 

 

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.