18.-19.maijs, 2015: ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome Briselē

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta (EYCS) padomē Briselē ministri aizvadīja divas publisko debašu daļas, izvērtējot Eiropas sadarbību izglītībā un apmācībā, kā arī jauniešu līdzdalības veicināšanu Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Tāpat ministri pieņēma padomes secinājumus jomās, kas skar radošuma un digitālo prasmju attīstību jau no agrīna vecuma, starpsektoru sadarbību jaunu cilvēku sociālekonomisko problēmu risināšanā, kā arī jaunatnes darba nozīmīgumu saliedētas sabiedrības veidošanā.

Sanāksmē ministri apmainījās viedokļiem par nākamajiem soļiem, kas būtu sperami pēc Parīzē martā noturētās ministru sanāksmes, kurā tika parakstīta deklarācija, kas akcentē izglītības un jaunatnes sektora lomu radikalizācijas izskaušanā un Eiropas kopējo vērtību veicināšanā.

Vairāk informācijas [ārēja saite]

Foto galerija [ārēja saite]