Sēdes datums Darba kārtība Sēdes protokols
12.februāris
 1. Iepazīšanās ar Jaunatnes konsultatīvās padomes locekļiem
 2. Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015. - 2020.gadam virzība (ziņo: S.Brūna)
 3. Jauniešu neformālās izglītības vienota modeļa izstrāde atzīšanai valsts mērogā (ziņo: D.Sproģe)
 4. Jaunatnes konsultatīvās padomes darba grupu izveide (ziņo: S.Brūna)
 5. Citi
Protokols (.pdf)
16.aprīlis
 1. ES Jaunatnes konferences rekomendācijas un “Road map” Rīga-Luksemburga (ziņo: I.Šubēvica, S.Brūna)
 2. Jaunatnes konsultatīvās padomes darba grupu paveiktais (ziņo: I.Šubēvica, S.Brūna)
 3. Latvijas Jaunatnes padomes priekšlikumi par jauniešu interešu pārstāvniecību (ziņo: I.Šubēvica)
 4. Par konceptu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” (ziņo: S.Brūna)
 5. Citi
Protokols (.pdf)
19.jūnijs
 1. Iepazīšanās ar STREETBASKET (ziņo: R.Elbakjans)
 2. Jaunatnes konsultatīvās padomes progresa ziņojums un dienas kārtības apstiprināšana (ziņo: S.Brūna)
 3. Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Jaunatnes padomes sadarbība jauniešu interešu pārstāvniecības jautājumos (ziņo: I.Šubēvica, S.Brūna)
 4. Diskusijas par jauniešu uzņēmējdarbības un uzņēmīguma veicināšanu (ziņo: biedrības “Go Beyond” pārstāvis, EM /LIAA pārstāvis)
 5. Citi
Protokols (.pdf)
16.oktobris
 1. Iepazīšanās ar biedrību “Latvijas Mazpulki” (ziņo: R.Medne)
 2. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotā infografika par atbalsta instrumentiem jauniešiem - uzņēmējiem (ziņo: S.Brūna)
 3. Jaunatnes politikas valsts programmas projekts 2016.gadam (ziņo: S.Brūna)
 4. Jaunatnes konsultatīvās padomes locekļu pārstāvēto institūciju un organizāciju plānotais jaunatnes jomā 2016.gadā (ziņo: visi padomes locekļi)
 5. Citi
Protokols (.pdf)