Pedagogiem Skolēniem Vecākiem
macibu gads

Šodien, 2021. gada 11. martā, valdībā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par 2021./2022. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikiem.

Nākamais, 2021./2022. mācību gads  Latvijas skolās sāksies 2021. gada 1. septembrī. 1.-8. klasēm un 10.-11. klasēm mācību gads noslēgsies 2022. gada 31. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem - 14. jūnijā, bet 12.klašu beidzējiem – 21. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

Pirmais semestris - no 2021. gada 1. septembra līdz 21. decembrim;

Otrais semestris 1. – 8. klasē un 10. – 11. klasēm - no 2022. gada 5. janvāra līdz 31. maijam;

9. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 14. jūnijam;

12. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;

Pavasara brīvdienas 1. – 11. klasēm  – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem – no 21. marta līdz 25. martam;

Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz - ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju,  ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

Atšķirībā no iepriekšējo gadu noteikumiem, šajos ietvertas arī divas izmaiņas. Ja līdz šim noteikumi 9.un 12. klasēm noteica divus atšķirīgus datumus – kad beidzas mācības (parasti tas bija maija vidus) un kad beidzas mācību gads, tad turpmāk noteikts būs tikai mācību gada beigu datums. Tas ļaus izglītības iestādēm 9. un 12. klašu beidzējiem līdz pat mācību gada beigām patstāvīgi plānot mācību procesa norisi, tostarp noteikt mācību priekšmetu (kursu) īstenošanas laikus, konsultāciju un individuālā darba laikus. Turklāt turpmāk visiem 9. un  12.klašu skolēniem, arī tiem, kas atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, vērtējumi mācību priekšmetos (kursos) būs iegūstami, uzlabojami un izliekami līdz mācību gada beigām saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

Vēl viena no izmaiņām saistīta ar tiem 9. un 12.klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. Līdz šim viņiem mācību gads beidzās maija beigās, bet turpmāk arī šiem skolēniem mācību gads beigsies kopā ar pārējiem klasesbiedriem. Šāds regulējums no valsts pārbaudījumiem atbrīvotajiem skolēniem kopumā ir labvēlīgs, īpaši 9. klases skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem, jo šādā veidā skolēniem tiek dota iespēja vēl divas nedēļas turpināt piedalīties mācību procesā un izmantot izglītības iestādes telpas, iekārtas, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību līdzekļus, kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus.