COVID-19
pieaugušo izglītība klātienē

Šodien Ministru kabinetā pieņemti grozījumi 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” , kas paredz atļaut izglītību klātienē  vairākās pieaugušo profesionālās izglītības programmās.

Tā kā profesionālās izglītības programmas  ir orientētas tieši uz praktiskajām prasmēm, kas bieži vien tiek apgūtas vienlaicīgi  ar teoriju, līdzšinējie pandēmijas ierobežojumi vairākas profesionālās izglītības programmas pieaugušajiem ir apturējuši pilnībā. Lēmums izstrādāts, lai būtu iespējams pabeigt iepriekš uzsāktās izglītības programmas un iegūt kvalifikāciju, kā arī pilnveidot darba tirgum nepieciešamās prasmes.

Turpmāk pieaugušo izglītību klātienē varēs realizēt sekojošās programmās:

 • praktiskajās mācības nozarēs (t.sk. klīniskās mācības veselības aprūpē un apmācība pirmās palīdzības sniegšanā), kurās ir noteikta obligāta prasība pēc kvalifikācijas uzturēšanas (attiecas uz reglamentētām un citām profesijām, kur normatīvajos aktos ir noteikta šāda prasība)
 • apgūstot praktisko daļu profesionālās tālākizglītības programmās
 • kārtojot kvalifikācijas praksi un profesionālās kvalifikācijas eksāmenus
 • apgūstot profesionālās pilnveides programmu praktisko daļu

Organizējot minētās pieaugušo izglītības programmas klātienē, nepieciešams ievērot sekojošas epidemioloģiskās drošības prasības:

 • mācību grupas dalībnieku kopskaits nepārsniedz 10 cilvēkus
 • mācību dalībnieki tiek katru dienu reģistrēti
 • tiek organizēta iknedēļas Covid-19 vīrusa testēšana
 • dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus
 • katram mācību dalībniekam jānodrošina vismaz 3 m2 telpas
 • jāievēro 2 m distance starp personām
 • telpas regulāri jāvēdina
 • izglītības iestādei jānodrošina plūsmu nepārklāšanās

Grozījumi noteikumos arī paredz, ka minētos epidemioloģiskās drošības noteikumus (izņemot telpu vēdināšanu) var neievērot, ja mācību grupu veido personas, kas ir izgājušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai arī var uzrādīt Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Šajos gadījumos arī mācību grupas dalībnieku skaits var būt lielāks – līdz 20 personām vienā grupā.

pieaugušo izglītība klātienē