Izglītības procesa norise Daugavpilī un Kuldīgā oktobra pirmajā pusē