Videotikšanās par sportu

Šodien, 2023. gada 2. februārī, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas sporta ministri apstiprināja kopīgu deklarāciju ar mērķi nepieļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās un pasākumos arī statusā “neitrālie sportisti”.

Videotikšanās laikā ministri nosodīja Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vēlmi meklēt risinājumus, kā agresorvalstu – Krievijas un Baltkrievijas – sportistiem atgriezties starptautiskajās sacensībās.  Tika uzsvērts, ka centieni atgriezt Krievijas un Baltkrievijas sportistus starptautiskajās sporta sacensībās pat zem neitralitātes statusa leģitimizē politiskos lēmumus un abu valstu propagandu, un nedrīkst pieļaut sporta jomas izmantošanu uzmanības novēršanai no Krievijas agresijas pret Ukrainu.

Latvijas izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša informēja, ka Latvijā šajā ziņā ir ļoti skaidra nostāja. Starptautiskās sacensībās mūsu valstī netiek pieļauta Krievijas un Baltkrievijas sportistu, treneru vai sporta darbinieku dalība neatkarīgi no tā,  vai viņi startē zem neitrālā karoga vai citas valsts licences. Šāda nostāja Latvijā tiks turpināta, turklāt līgumos par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Latvijas sporta organizācijām plānots iekļaut nosacījumu, ka valsts budžeta līdzekļi nedrīkst tikt novirzīti tiem sportistiem un sporta darbiniekiem, kuri piedalās sporta sacensībās, kurās piedalās arī Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas sportisti neatkarīgi no to statusa un starptautisko sporta federāciju noteikumiem un lēmumiem (tai skaitā neitrālā sportista statusā).

Valstis turpinās atbalstīt Ukrainas sportistus, trenerus, un sporta jomas pārstāvjus, un turpinās  aizstāvēt Baltijas valstu un Polijas kopīgās vērtības, brīvu un demokrātisku valstu intereses.