ES fondi

Lai paplašinātu un veicinātu nodarbināto pieaugušo iesaisti profesionālās kvalifikācijas pilnveidē un mazinātu Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes negatīvo ietekmi, Eiropas Savienības (ES) fondu programmas ietvaros būtiski uzlaboti atbalsta nosacījumi nodarbināto iesaistei tālākizglītības programmās.

Šodien, 2020. gada 16. jūnijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi. Grozījumi paredz šim mērķim pieejamo finansējumu palielināt par vairāk nekā 21 milj.eiro, kopējam atbalstam programmas ietvaros sasniedzot gandrīz 47 milj.eiro. Iespējas palielināt atbalstu nodarbināto profesionālās kvalifikācijas pilnveidei rastas, veicot finansējuma pārdales citās ES fondu programmās.
Jaunie atbalsta nosacījumi nodarbināto kvalifikācijas pilnveides atbalsta programmu pagarina par gadu - līdz 2023. gada 31.decembrim, par 17 000 cilvēku tiek paplašināts arī atbalsta saņēmēju loks.

Turpmāk nodarbināto kvalifikācijas pilnveides piedāvājums tiek paplašināts ar iespēju izvēlēties kādu no interesējošām tālākizglītības programmām arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā.

Līdz šim nodarbināto kvalifikācijas pilnveides atbalsta programmu bija iespējas izmantot vienu reizi, turpmāk projekta ietvaros profesionālo kompetenci varēs pilnveidot divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācību pasākumā varēs ne ātrāk, kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.
Kvalifikācijas pilnveides iespēju īstenošanai nodarbinātajiem paplašināts arī atbalsts sociālajā jomā, iekļaujot ceļa izdevumu segšanu uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ (līdz 30 eiro mēnesī). Savukārt nodarbinātajiem, kuriem nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, profesionālās tālākizglītības, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmas apguvei profesionālajā tālākizglītībā, mācību izmaksas sedz 95 procentu apmērā (šobrīd 90 procenti).

Plānots, ka jau šā gada jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kas īsteno pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, izsludinās papildu pieteikšanos kvalifikācijas pilnveides izglītības programmām, kas tiks īstenota attālināti. Savukārt pieteikšanās nākamajai mācību kārtai, kas, kā ierasts, notiks klātienē, plānota vasaras otrajā pusē, augustā. Plašāka informācija par mācībām, kā arī iespēja sekot aktualitātēm par pieteikšanos pieejama tīmekļa vietnē macibaspieaugusajiem.lv un VIAA sociālajos tīklos.

Ar šodien, 2020. gada 16. jūnijā, valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi" var iepazīties MK tīmekļvietnē.