Projektu aktualitātes

Latgales RISEBA Daugavpils filiālē ceturtdien, 5.maijā notika seminārs un mācības pieaugušo izglītības nozares profesionāļiem un ar šo sfēru saistītiem pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Atklājot semināru, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis uzsvēra pieaugušo izglītības nozīmi ne tikai saistībā ar uzņēmējdarbības efektivitāti, bet arī ar katra cilvēka dzīves kvalitāti. J.Dukšinskis akcentēja vajadzību efektīvāk izmantot pieaugušo izglītībai atvēlētos līdzekļus.
Saskaņā ar likumdošanu, tieši pašvaldības dod atļauju gan formālo, gan neformālo pieaugušo izglītības programmu īstenotājiem darboties tās teritorijā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece Andra Šēnberga runāja par aspektiem, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu kvalitatīvu pieaugušo izglītības pakalpojuma iepirkumu.  
Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre informēja par iespējām Latvijā veikt neformālās izglītības atzīšanu (validāciju) jeb jau iegūto zināšanu un kompetenču apliecināšanu, saņemot profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.  Par to, kāda ir validācijas pieredze profesionālās izglītības kompetences centrā “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, stāstīja tehnikuma direktore Ināra Ostrovska.
Daudzi semināra dalībnieki izmantoja iespēju piedalīties tiešsaistes treniņā, apgūstot EPALE -- Eiropas daudzvalodu virtuālās platformas pieaugušo  izglītībai – lietošanu: piekļuvi resursiem, sadarbības partneru meklēšanu ar EPALE starpniecību, rakstu komentēšanu un izvietošanu, savu ierakstu veidošanu pasākumu kalendārā.
EPALE ir pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 24 Eiropas valstu valodās, arī latviski, ar integrētu tiešsaistes Google tulkotāja pakalpojumu. Interneta lapa apkopo informāciju, kas saistīta ar pieaugušo izglītību Eiropā, ietverot plašu resursu bibliotēku pedagogiem, publikācijas par pieaugušo izglītības aktualitātēm saistībā ar notiekošo Eiropas ekonomikā un politikā, kā arī viedokļu apmaiņas, sadarbības partneru meklējumu un  komentāru sadaļu.
EPALE mājas lapu apmeklējiet šeit https://ec.europa.eu/epale/, savukārt šeit [ārēja saite] latviešu valodā iespējams iepazīties ar apskatu par interesantākajām EPALE tēmām aprīlī
Seminārs un mācības notika Izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto Erasmus+ projektu ietvaros: “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” un „ Eiropas virtuālā platforma pieaugušo  izglītībai (EPALE)”.