Daugavpils tehnikums

No 2022. gada 1. jūlija Daugavpilī darbu sāks jauna profesionālās izglītības iestāde - Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, kas tiks izveidota, apvienojot divas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošās profesionālās izglītības iestādes - Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu (DTPV) un Daugavpils tehnikumu (DT). Plānotās izmaiņas veicinās profesionālās izglītību attīstību Daugavpils pilsētā un Latgales reģionā kopumā, nodrošinot arī efektīvu resursu izmantošanu.

Pēc jaunās izglītības iestādes izveidošanas visiem audzēkņiem būs iespēja turpināt izglītību izvēlētajās specialitātēs. Tiks nodrošināta gan DTPV, gan DT īstenoto profesionālās izglītības programmu, tajā skaitā arī pieaugušo izglītības jeb profesionālās tālākizglītības programmu, attīstība atbilstoši darba tirgus un reģiona prasībām un pārmaiņām, kas saistītas ar digitalizācijas un automatizācijas ietekmi, piemēram, tūrisma un viesmīlības nozares atlabšanai pēc krīzes, un konkurētspēja starptautiskajā telpā, kā arī iespējas diasporas izglītojamiem. 

Visiem audzēkņiem būs iespējas dzīvot jaunizveidotās profesionālās izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izmantot materiāltehnisko nodrošinājumu  un citus pieejamos resursus.

Apvienojot DTPV un DT, vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem būs iespēja nodrošināt lielāku darba slodzi, kas vienlaicīgi risinās arī vispārizglītojošo priekšmetu skolotāju trūkumu. DTPV pedagogiem būs nodrošinātas labākas profesionālās kvalifikācijas pilnveides un attīstības iespējas, kā arī motivējošāka izaugsmes sistēma.

Šobrīd Daugavpilī darbojas trīs IZM padotības profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas - Daugavpils Būvniecības tehnikums, Daugavpils tehnikums un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, un divas Daugavpils pašvaldības dibinātās profesionālās izglītības iestādes – profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. 

Ar šo reorganizāciju Daugavpils profesionālās izglītības iestādes kļūs par spēcīgu spēlētāju kopējā Latvijas izglītības sistēmā, tādējādi paaugstinot ne tikai Daugavpils skolu, bet arī kopējo profesionālās izglītības prestižu un palielinot  interesi par profesijas ieguves iespējām reģionā.

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais MK rīkojuma projekts “Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu” šodien, 2021. gada 21. decembrī, apstiprināts valdībā un pieejams MK mājaslapā.