Projektu aktualitātes

alex loup 440761 unsplashNo 2018.gada 3.augusta pieaugušo izglītības elektroniskajā platformā EPALE pieejams vēstures zinātņu asociētā profesora, Vidzemes augstskolas rektora Gata Krūmiņa vadītā vebināra “Pieaugušo izglītība – izglītība ilgtspējīgai attīstībai” videoieraksts.

Vebināra ievadā Gatis Krūmiņš aplūko pieaugušo izglītību Latvijā tās vēsturiskajā attīstībā, salīdzinot situāciju 19. un 20. gadsimta mijā un šodien. Abiem periodiem ir ļoti daudz līdzīga, gan vērtējot ģeopolitisko situāciju, gan tautsaimniecības attīstību. Un tomēr, ja šobrīd Latviju traktējam kā valsti, kura galvenokārt salīdzina savu sniegumu ar ekonomiski veiksmīgākiem reģioniem un cenšas tiem līdzināties, tad tolaik, citējot Gati Krūmiņu, Latvija bija inovāciju un attīstības epicentrā, Rīga bija 20.gadsimta sākuma “Silīcija ieleja”, uz kuru devās cilvēki ar neordinārām idejām, lai tās vislabākajā veidā realizētu.

Profesors aplūko dažādus iemeslus, kāpēc līdzīgos apstākļos, bet gadsimtu vēlāk, tautsaimniecības izaugsme ir daudz lēnāka. Viens no galvenajiem secinājumiem ir – atbilde jāmeklē atšķirīgajā izglītības līmenī toreiz un tagad. Nozīme ir arī tam, kādu lomu vispārējā vērtību skalā sabiedrība ierāda izglītībai.

Video semināra turpinājums ir veltīts pieaugušo izglītības aizvien lielākajai lomai 21.gadsimtā un tās ietekmei uz ilgtspējīgu attīstību. Šobrīd daudzi ar izglītību saistīti priekšstati ir mainījušies. Sarūk laika intervāls, pēc kura ikvienam ir jāatsvaidzina zināšanas. Tomēr skolām un augstskolām vairs nepieder izglītošanas monopols - globālajā tīmeklī iespējams iegūt praktiski jebkura veida informāciju ļoti ātrā laikā. Aizvien biežāk panākumi pieauguša cilvēka dzīvē būs atkarīgi no tā, vai ir iegūtas prasmes orientēties digitālajā piedāvājumā un pašizglītoties.

Tieši pieaugušo izglītība ir joma, kurā svarīgi meklēt inovatīvus risinājumus - kā sniegt zināšanas situācijā, kad radikāli mainās veidi, kādā cilvēki gatavi mācīties.

Vebinārs organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros, un atrodams vietnē EPALE šeit.

 

Vebinārs: