Projektu aktualitātes

lv EPALEOtrdien, 19. jūnijā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika Zemgales reģiona seminārs pieaugušo izglītības atbalstam, ko sadarbībā ar koledžu organizēja EPALE (ES pieaugušo izglītības elektroniskā platforma) Latvijas nacionālais atbalsta dienests. Semināru atklāja Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa.

Jēkabpils izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis dalījās pieredzē, realizējot šā brīža aktuālāko pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pieaugušo izglītība joprojām vēl nav iesakņojusies kā ikdienišķa pieredze strādājošu pieaugušo dzīvē. Tāpat kā visā Eiropā, lielāku interesi par mācīšanos izrāda cilvēki, kam jau ir laba izglītība, bet zemāk kvalificēti pieaugušie, kuriem ir daudz augstāks risks “izkrist” no darba tirgus saistībā ar novecojušām zināšanām, ir vāji motivēti. Tāpat kā iepriekšējos gados, Jēkabpilī joprojām vispieprasītākās izglītības programmas pieaugušajiem ir datorzinības un padziļināta latviešu valodas apguve.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore Rita Pole atzina, ka mācības pieaugušajiem koledžā ir jauns virziens, kas uzsākts pirms diviem gadiem, patlaban piedāvājot vairākas izglītības programmas, piemēram, programmēšanu, darbu ar multimedijiem, datorzinības, lauksaimniecību, būvdarbu veikšanu un citas.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Laura Iveta Strode semināra dalībniekus iepazīstināja ar pieaugušo izglītības politikas aktualitātēm Latvijā. Īpaši tika akcentēta vajadzība pēc efektīvas politikas veidotāju, pašvaldību un pieaugušo izglītības iestāžu sadarbības, lai katram pieaugušajam varētu piedāvāt viņa profesionālajām vajadzībām atbilstošu izglītības programmu netālu no dzīvesvietas.

Ar Latvijas līdzdalību Eiropas pieaugušo izglītības platformā EPALE un iespējām, ko platforma sniedz reģistrētiem lietotājiem no visas Eiropas, iepazīstināja IZM Erasmus + projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja Ilze Seipule. Semināra dalībnieki piedalījās arī tiešsaistes EPALE treniņā.

Noslēgumā dalībnieki apmeklēja Jēkabpils NVO resursu centru un Jēkabpils Biznesa inkubatoru, kur tikās ar pieaugušo neformālās izglītības sniedzējiem.

Seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam” notika IZM Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.