ES struktūrfondi
es fondi

Eiropas Savienības (ES) fondu programmas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai projektus īstenos sinerģijā ar augstas gatavības projektiem. Šādus nosacījumus paredz ES fondu programmas noteikumu grozījumi, kurus šodien apstiprināja valdības sēdē.

Grozījumi paredz,  ka ES fondu atbalsta finansējuma saņēmēji, tiem piešķirto augstas gatavības projektu finansējumu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, var iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas. Augstas gatavības projektu investīcijas ir nepieciešamas un būtiski papildinošas līdzšinējiem ES fondu atbalsta programmas ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

Augstas gatavības projektu ietvaros gandrīz 18  milj. eiro plānots ieguldīt astoņu IZM un divu Kultūras ministrijas (KM) profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas projektu turpināšanai Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Daugavpilī un Rēzeknē. ES fondu atbalsta programmas ietvaros modernizācijas projekti tiks īstenoti septiņās IZM un divās KM profesionālās izglītības iestādēs. No kopējā augstas gatavības projektu ieguldījumu apjoma gandrīz 13 miljoni eiro plānoti IZM un 5,1 miljons eiro KM profesionālās izglītības iestādēm. Plānotie ieguldījumi papildinās jau līdzšinējās ES fondu investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijā un mūsdienīgas profesionālās izglītības nodrošināšanā visos Latvijas reģionos.

Augstas gatavības projektu finansējuma sasaiste ar ES fondu atbalsta programmas projektiem nodrošinās abu finansējuma avotu caurskatāmību un izsekojamību, kā arī  sekmēs valdības lēmuma „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” augstas gatavības projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietošanu un  projektu mērķu sasniegšanu līdz 2022.gada beigām.

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla modernizācija tiek īstenota 23 skolās visā Latvijā, kopumā no ES fondu, valsts un pašvaldību līdzekļiem ieguldot vairāk nekā 107 miljonus eiro. Projekta ietvaros ir veikta jaunu skolu ēku būvniecība, ēku un telpu modernizācija, izveidoti moderni praktisko nodarbību telpu (poligoni) un mācību laboratorijas, dienesta viesnīcu, sporta zāļu, stadionu izbūve un modernizācija, kā arī veikti ieguldījumi profesionālā aprīkojuma un iekārtu iegādei mācību programmu īstenošanai.