Pedagogiem Pētniekiem Vecākiem
izglītība un viedās tehnoloģijas

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Izglītības pētniecības un inovāciju centrs (CERI) 2021. gada 8. – 10. jūnijā organizē konferenci „Digital education for a strong recovery: A forward look”, kas veltīta digitālās izglītības jautājumiem. Dalībai pasākumā nepieciešams reģistrēties šeit.

Konferences programmu veido četras sadaļas:

  • Vispārējā daļa ar izglītības politikas veidotājiem: sesijas ar ministriem, starptautisko organizāciju vadītājiem un citiem ieinteresētajiem izglītības jomas pārstāvjiem.
  • Ekspertu virziens ar diskusiju par izglītības izaicinājumiem.
  • Politikas virziens par valstu digitālajām stratēģijām.
  • Nākotnes virziens ar izglītības tehnoloģiju nozari.

Konferences mērķis ir:

  • Dalīties ar pierādījumiem par digitalizācijas stāvokli un viedo tehnoloģiju un datu izmantošanu izglītībā.
  • Dalīties un apspriest inovatīvas pieejas un politiku digitalizācijas izmantošanai izglītībā.
  • Apspriest iespējamos izglītības nākotnes scenārijus, ņemot vērā notiekošās tendences un pandēmijas pieredzi.
  • Iesaistīt dažādas ieinteresētās puses dialogā par digitālo izglītību, lai turpinātu darbu šajā jomā.

Latvijas dalība OECD CERI notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”. 

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv