Jaunatne Jaunumi
Ministre ANO

Otrdien, 12. jūlijā, vizītes laikā ASV izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece tikās ar ANO Ģenerālās asamblejas prezidentu Abdulu Šahidu (Abdulla Shahid). Tikšanās laikā pārrunātas vairākas tēmas – Krievijas agresija Ukrainā un jauniešu līdzdalības veicināšana.

ANO Ģenerālās asamblejas prezidents Abduls Šahids iestājas par jauniešu pēc iespējas agrīnu iesaistīšanos starptautisku organizāciju darbībā un lēmumu pieņemšanā, lai tādējādi veidotu pamatus daudzpusējai sadarbībai un cieņpilnam dialogam un lai jaunieši un jaunie profesionāļi var pilnveidot pārvaldību ANO un savās valstīs.

“Šobrīd ANO norit diskusijas par Jauniešu biroja izveidi. Latvija konceptuāli atbalsta šāda biroja izveidi, kas darbotos kā vienas pieturas aģentūra un kura pienākums būtu koordinēt un nodrošināt saikni ar dažādām iniciatīvām, kas tiek veiktas visos ANO sistēmas līmeņos. Tas sniegtu iespējas jauniešiem līdzdarboties nozīmīgos procesos, kā arī attīstīt profesionālās zināšanas un prasmes, kas jo īpaši nozīmīgas tiem, kuri savu nākotni saista ar darbu starptautiskā vidē,” norādīja Anita Muižniece.

Latvija 2019.gadā uzsāka līdzdalību ANO Jauniešu delegātu programmā, kuras mērķis ir sniegt Latvijas jauniešiem informāciju par aktuālajiem ANO procesiem, kā arī radīt iespēju tajās aktīvi iesaistīties. Katru gadu tiek izvirzīts un apstiprināts cits delegāts, tādējādi dodot iespēju vairākiem jauniešiem aktīvi sekot līdzi ANO aktualitātēm. Pašreiz Latvijas jauniešu delegāts ANO ir Anete Biķe.

Sarunā piedalījās arī Latvijas Pastāvīgās Pārstāvniecības ANO Vēstnieks Andrejs Pildegovičs, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece un VARAM Koordinācijas departamenta direktors Māris Klismets.