Jaunumi
ANO ministre

Ceturtdien, 14. jūlijā, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece piedalījās ANO Augsta līmeņa politiskā foruma ministru diskusijā “Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanas paātrināšana līdz 2030. gadam: pašreizējo krīžu risināšana un izaicinājumu pārvarēšana” (“Accelerating achievement of the SDGs by 2030: addressing on-going crises and overcoming challenges”).

“Pašlaik mēs saskaramies ar arvien sarežģītāku krīzi, kas skar vairākas, savstarpēji saistītas jomas. Krievijas karš pret Ukrainu rada postošas ​​sekas pasaulē, kas tikai sāk atgūties no COVID-19 pandēmijas un kas cenšas risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas. Lai risinātu šos izaicinājumus, ir būtiski stiprināt daudzpusējo sadarbību un  noteikumos balstītu starptautisko kārtību, kuras centrā ir Apvienoto Nāciju Organizācija,” diskusijas laikā pauda Anita Muižniece.

Lai risinātu aktuālos izaicinājumus izglītības, veselības, vides, ārlietu, ekonomikas un enerģētikas nozarēs, forumā pārstāvēto valstu ministri uzsvēra mērķtiecīgas un praktiskas rīcības nepieciešamību, krīzes apsteidzošu un pierādījumos balstītu politiku īstenošanu un aktīvu sadarbību visos līmeņos ar iesaistītajām pusēm ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Latvija īpaši akcentēja kara Ukrainā pēc iespējas ātru apturēšanu, klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, pēc-Covid pandēmijas atgūšanos tautsaimniecībā un sabiedrībā. Izglītības un zinātnes ministre izcēla kvalitatīvu izglītību kā būtisku transformējošu faktoru ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai un šī brīža un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai.

Diskusijā piedalījās arī Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā Trešā sekretāre Linda Ozoliņa, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece, izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces biroja vadītāja Amanda Zalpētere, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis.