Jaunumi
Ministre un ANO

Pirmdien, 2022. gada 11. jūlijā, ASV vizītes laikā izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece tikās ar ANO ģenerālsekretāra vietnieci Aminu Džeinu Muhamedu (Amina Jane Mohammed). Tā bija pirmā tikšanās ANO Augsta līmeņa politiskā foruma ietvaros, kurā ministre vada Latvijas delegāciju.

Īpaša uzmanība sarunā tika pievērsta Krievijas kara Ukrainā radītajām sekām attiecībā uz bērnu un jauniešu fizisko un emocionālo drošību, kā arī iespējām iegūt izglītību. ANO ģenerālsekretāra vietniece pateicās Latvijai par līderību un aktīvu pozīciju Ukrainas konflikta aktualizēšanā.

Tikšanās laikā pārrunātas vairākas tēmas - Krievijas agresija Ukrainā, īpaši izceļot bērnu tiesību aizskārumu, tostarp arī izglītības kontekstā, gatavošanās ANO Izglītības transformācijas samitam (Transformimg Education Summit), izglītības digitalizācija un informācijas un mediju pratības veicināšana. Ministre arī informēja par 12. jūlijā plānoto Latvijas nacionālā ziņojuma prezentāciju par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu, paužot lepnumu, ka Latvijas ziņojums sagatavots, iesaistot arī sabiedrību un nevalstisko sektoru.

“Latvija kā augsta līmeņa vadības komitejas locekle ir atbalstījusi komitejas aicinājumu rīkoties nekavējoties. Komitejas loma ir būtiska, lai mobilizētu pasaules līderus aizstāvēt redzējumu par izglītību kā globālu sabiedrisko labumu. Latvija turpinās būt aktīva komitejas locekle, lai ar mūsu Parīzes un Ņujorkas delegāciju starpniecību nodrošinātu ilgstošu Izglītības transformācijas samita iznākuma ietekmi,” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

A.Muižniece akcentēja arī jautājumu par jauniešu līdzdalības veicināšanu un pauda atbalstu ANO vadībai šajā jomā. Šajā kontekstā ministre atzīmēja Latvijas ANO Jauniešu delegātu programmu un citas Latvijas iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai politiskajos un sociālekonomiskajos procesos.

Sarunā piedalījās arī Latvijas Pastāvīgās Pārstāvniecības ANO vēstnieks Andrejs Pildegovičs un Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece.