Tikšanās ar diasporu

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece vizītes laikā ASV tikās ar latviešu diasporas pārstāvjiem, apmeklēja Katskilu brāļu kapus un latviešu nometni Katskiļos. Ministre atzinīgi novērtēja diasporas paveikto, norādot, ka latvietība tālajās ASV tiek kopta vairākās paaudzēs.

10. jūlijā ministre kopā ar Latvijas Pastāvīgās Pārstāvniecības ANO Vēstnieku Andreju Pildegoviču apmeklēja Katskilu brāļu kapus, kas ir lielākā latviešu kapsēta ārpus Latvijas. To izveidoja Latviešu kara invalīdu apvienība Ņujorkā, taču pieteikumi tiek saņemti no visas pasaules – Kanādas, Vācijas, Austrālijas, Lielbritānijas u.c. Ar plašāku informāciju par kapsētu iepazīstināja Ņujorkas latviešu organizāciju padomes (ŅLOP) valdes un nometnes padomes pārstāve Anita Batarags.

Viesojoties latviešu nometnē Katskiļos un tiekoties ar diasporu, ministre uzsvēra: “Man ir patiess prieks, ka arī tālajās ASV latvietība tiek kopta vairākās paaudzēs. Esot šeit un tiekoties ar latviešiem, sajūta ir patiešām kā mājās”.

“Darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam ir plānoti vairāki uzdevumi, starp kuriem zīmīgākais pēc ministrijas iniciatīvas ir - izstrādāta un uzsākta Diasporas skolotāju tālmācības studiju programma “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs” Latvijas Universitātē. Programma ieguvusi Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē 2021. Programmu šā gada jūlijā absolvēja 18 studējošie no diasporas mītnes zemēm,” piebilda A.Muižniece.

Vizītes turpinājumā ministrei plānotas vairākas divpusējās tikšanās, Latvijas nacionālā ziņojuma prezentācija Augsta līmeņa politikas forumā (HLPF – High-level Political Forum) u.c.