IZM Latvijas Lielo pilsētu asociāciju iepazīstina ar ES fondu un Eiropas Atveseļošanas fonda plānoto atbalstu līdz 2027. gadam

Trešdien, 12.janvārī, Izglītības un zinātnes ministrijas eksperti attālinātās tikšanās laikā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjus iepazīstināja ar 2021.-2027. gadam plānoto Eiropas Savienības (ES) fondu un Eiropas Atveseļošanas fonda atbalstu.

Tikšanās laikā IZM pārstāvji informēja par plānotajiem ES fondu ieguldījumiem izglītības attistības mērķu īstenošanai 2021.-2027. gadam no vispārējās izglītības līdz mūžizglītībai. Turpmākajos gados galvenais attīstības virziens vērsts, lai izglītības sistēmas visi elementi atbalstītu cilvēka vajadzības mūža garumā, sākot no pirmajiem soļiem zināšanu pasaulē. Svarīgākie akcenti balstīti četros attīstības mērķa virzienos, kas orientēti uz mācībspēkiem kā zināšanu ceļvežiem, mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības iespējām, atbalstu ikviena izglītībai un mērķvirzītai izglītības sistēmai.

Izvirzīto mērķu un attīstības virzienu attīstībai līdz 2027. gadam plānots ES fondu un Atveseļošanas fonda atbalsts teju 885 miljonu eiro apjomā, no tiem vispārējās izglītības attīstībai 276 miljoni eiro, profesionālās un pieaugušo izglītības attīstībai 165,8 miljoni eiro, augstākās izglītības un zinātnes attīstībai – 443 miljoni eiro.

Plašāk par plānoto ES fondu un Atveseļošanas fonda atbalstu skatīt prezentācijā: