Zinātne Zinātnes komunikācija
zinātnieka portrets izstādē

Jau no pagājušās nedēļas Izglītības un zinātnes ministrijas veidotā izstāde “Zinātne Latvijai 2023” apskatāma Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) galvenajā ēkā, Dzirciema ielā 16. Izstādes oficiālā atklāšana RSU notiks 29. martā plkst. 17.00 RSU Zinātnes nedēļas ietvaros, bet pati izstāde būs skatāma vēl līdz 4. aprīlim.

Izglītības un zinātnes ministrija jau sesto gadu ir izveidojusi “Zinātne Latvijai” kalendāru un izstādi, kas vēsta par divpadsmit Latvijas un diasporas zinātniekiem un zinātniecēm no dažādām paaudzēm, zinātnes nozarēm un zinātniskajām institūcijām, tādējādi parādot Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību.

“Zinātne ir cilvēka zināšanu augstākais punkts, tomēr jo dziļākas ir mūsu zināšanas, jo vairāk rodas jautājumu un katram jaunam apvārsnim seko nākamais. Lai saglabātu Latvijas konkurētspēju, mums ir jāinvestē zinātnē, jāatbalsta pētniecība, kā arī jānodrošina izglītības iespējas jauniešiem, kas būs nākotnes zinātnieki un inovāciju veidotāji, jo zinātne ir spēks, kas var ietekmēt pasauli un cilvēces attīstību,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vadītāja vietnieks zinātnes jomā Jānis Paiders.

Viena no izstādes personībām ir RSU doktorants Kārlis Rācenis. Viņš pēta bakteriofāgus jeb vīrusus, kas inficē un iznīcina baktērijas un tāpēc spēj būt kā alternatīva vai papildu terapijas metode antibiotikām. Kārlis savus pētījumus veic militārās medicīnas kontekstā, sadarbojoties arī ar NATO. “Mana lielākā interese ir bakteriofāgu terapijas ieviešana arī nefroloģijā, jo tā varētu būt pārāka par antibakteriālu terapiju,” stāsta Kārlis Rācenis.

Ar izstādi RSU iesācies “Zinātne Latvijai 2023” izstādes ceļš pa Latviju. Šī gada laikā tā viesosies dažādās Latvijas augstskolās, zinātniskajās institūcijās un citās sabiedriskajās vietās.

“Zinātnes nedēļas laikā RSU uzņemam “Zinātne Latvijai” izstādi, jo tā ir iespēja visiem mūsu pasākumu klātienes apmeklētājiem iepazīties ar brīnišķīgiem jauniem zinātniekiem un viņu darbu. Ļoti lepojamies, ka izstādē ir arī mūsu kolēģis Kārlis Rācenis, kas savā doktora darbā pēta, kā ar bakteriofāgu terapiju var palīdzēt tur, kur to vairs nevar izdarīt ar antibiotikām. Izstāde ļoti cilvēciski un vienkārši iepazīstina ar dažādām sarežģītām zinātnes tēmām un cilvēkiem, kas tajās darbojas. Ceram, ka katrs piestās un izmantos iespēju iepazīties ar šiem jauniešiem,” atzīmē RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa.

Izstādes “Zinātne Latvijai 2023” atklāšana notika 6. janvārī Āgenskalna tirgū un līdz 26. janvārim tā bija apskatāma jebkuram interesentam. Izstādes apmeklētāji varēja ne tikai aplūkot zinātnieku portretus, bet arī ar QR koda palīdzību savā viedtālrunī vai citā mobilajā ierīcē noskatīties trīs minūšu garu video stāstu par katru no pētniekiem un tādējādi tuvāk iepazīt gan pašu zinātnieku, gan viņa pārstāvēto zinātnes nozari.

Zinātnieki, par kuriem var uzzināt izstādē:

 • Ph. D. Anna Kļučņika (molekulārās bioloģijas zinātniece Lielbritānijas uzņēmumā “Laverock Therapeutics”)
 • Dr. biol. Jānis Stāvusis (ģenētiķis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks)
 • Mg. phys. Kristaps Paļskis (Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” doktorantūras students, Eiropas kodolpētījumu organizācijas CERN pētnieks)
 • Dr. philol. Zita Kārkla (literatūrzinātniece un kritiķe, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece)
 • Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta asociētā profesore un vadošā pētniece)
 • Mg. sc. biol. Ēriks Krūze (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks)
 • Mg. sc. ing. Anda Barkāne (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta pētniece un doktorante)
 • Kārlis Rācenis (Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra ārsts – internists, Rīgas Stradiņa universitātes Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra doktorants un pētnieks)
 • Dr. sc. ing. Inese Vārna (LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošā pētniece)
 • Dr. phys. Aleksejs Zolotarjovs (LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Optisko materiālu laboratorijas vadītājs)
 • Dr. sc. ing. Linda Lancere (Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas pētniece)
 • DMA Krists Auznieks (docētājs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra rezidējošais komponists)
izstāde - fotoattēli uz statīviem

Izstāde “Zinātne Latvijai 2023” tapusi IZM īstenotā projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

ERAF