ES fondi Jaunumi
Tukuma 2.vidusskola

2021. gada nogalē, 30. decembrī, pēc apjomīgas rekonstrukcijas svinīgi atklāta atjaunotā Tukuma 2.vidusskola, kuras mūsdienīgi iekārtotajās un ērtajās telpās vienkopus varēs mācīties lielāks skolēnu skaits, pievienojoties arī sākumskolai. Atjaunotā Tukuma 2.vidusskola piepulcējas tām gandrīz 100 Latvijas skolām, kurās notiek apjomīgi modernizācijas projekti ar Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās Eiropas Savienības (ES) fondu programmas atbalstu.

Projekta gaitā pilnībā pārbūvēta skolas ēka un uzcelta jauna piebūve. Papildus piebūve skolas ēkai nodrošina vairāk vietas lielākam skolēnu skaitam, kā rezultātā sākumskolas klases, kuras sākotnēji atradās ēkā Spartaka ielā 2A, tiks pārceltas uz ēku Raudas ielā 16 – visi Tukuma 2. vidusskolas skolēni mācīsies vienuviet.  Atjaunotajā skolā izveidota ergonomiska vide – iegādātas jaunas mēbeles un aprīkojums, pārbūvēta ventilācijas sistēma un uzlabots apgaismojums. Mācību procesa pilnīgākai nodrošināšanai, skolā izveidots arī  modernizēts datortīkls, tāpēc katrā mācību telpā bija iespēja izveidot bezvadu interneta pieslēgumu

Tukuma 2. vidusskolas pārbūves projektu izstrādāja arhitektu birojs “MARK arhitekti”, īstenojot skolas vīziju: “Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē”. Projekta kopējais investīciju apjoms ir vairāk nekā 8,1 milj.eiro, ko veido ES fondu atbalsts, valsts budžeta un pašvaldības līdzfinansējums. Tukuma 2. vidusskolas ēkas pārbūve tika uzsākta 2020. gada 12. februārī, būvdarbus veica SIA “Bildberg”.

Projekta ietvaros arī citām Tukuma pilsētas skolām – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai, Tukuma 2. pamatskolai (tagad Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija) un Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskolai, ieviesti jauni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, iegādāta datortehnika, kā arī Tukuma Raiņa ģimnāzijā dabaszinātņu kabinetiem iegādāts jauns aprīkojums.

Tukuma 2. vidusskolas pārbūve īstenota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Ar ES fondu atbalstu tiek modernizēta mācību vide 38 pašvaldību 95 vispārējās izglītības iestādēs, kur izglītību iegūst vairāk nekā 46 tūkstoši skolēnu. Kopumā skolu modernizācijā no ES fondu, valsts un pašvaldību līdzekļiem investējot vairāk nekā 367 miljonus eiro. Projekta ietvaros tiek būvētas jaunas skolu ēkas, veikta ēku un telpu modernizācija, izveidoti moderni dabaszinātņu kabineti un mācību laboratorijas, izbūvētas un modernizētas dienesta viesnīcas, sporta zāles un stadioni, kā arī veikti ieguldījumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanā un aprīkojumā.