Skolēniem Studentiem
dc

Jauniešiem 18-30 gadu vecumā tiek piedāvāta iespēja piedalīties diskusijās un pasākumos par ilgtspējīgu attīstību post-COVID-19 pasaulē, īpaši akcentējot veselību un labklājību, kvalitatīvu izglītību, labu darbu un ekonomisko izaugsmi, kā arī klimata pārmaiņas.

Programma paredz šādas aktivitātes 10 mēnešu garumā:

1. Zināšanu veidošana: 22.februāris – 28.maijs 2021 (virtuāli)

2. Jauniešu samits: 29.maijs – 2.jūnijs 2021 (Kambodžā / virtuāli)

3. Līderība darbībā: jūnijs - novembris 2021 (virtuāli / vietēja līmenī)

Pieteikšanās ir atvērta līdz 3.februārim. Piesakies šeit!