Projektu aktualitātes
Kvalitatīvai izglītībai nepieciešams visu iesaistīto pušu kopdarbs

Kvalitatīvai izglītībai nepieciešams visu iesaistīto pušu kopdarbs, diskusiju seminārā “Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai” Latvijas pašvaldību pārstāvjiem akcentēja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Atskatoties uz nupat aizvadīto attālināto mācību ieviešanu, ministre norādīja, ka tas neapšaubāmi veicinājis skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību, vienlaikus krasi iezīmējot nepieciešamību pēc jaunas, vienotas platformas digitālajā vidē.

“Lai arī esam pamanīti Eiropas kontekstā, ātri reaģējot uz attālināto mācību vajadzībām, ieviešot izglītojošo TV projektu “Tava klase”, šobrīd viens no nākamajiem soļiem un nozīmīgākajiem “vasaras darbiem” ir jaunās virtuālās klases veidošana, apzinot un iesaistot potenciālos sadarbības partnerus,” uzsver I.Šuplinska.

Līdztekus Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kopā ar sadarbības partneriem turpina darbu pie izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides un īstenošanas. Paredzams, ka sistēma sniegs būtisku informāciju ne vien izglītības politikas plānotājiem valsts līmenī, bet arī pašvaldībām, skolām, vecākiem un skolēniem.

“Monitoringa sistēma izglītības kvalitāti aplūkos plašākā kontekstā, pievēršoties tādiem aspektiem kā kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide, laba pārvaldība un atbilstība mērķiem. Precīzāka informācija skolēniem un viņu vecākiem ļaus pieņemt motivētus lēmumus par izglītības iestādes un programmas izvēli. Vienlaikus izglītības iestādēm tā būs iespēja vērtēt veiktos ieguldījumus un attīstības perspektīvas,” norāda IZM valsts sekretāres vietniece Gunta Arāja.

Šobrīd IZM kopā ar sadarbības partneriem turpina sagatavot rādītāju aprakstus un pilnveidot prototipu vizualizācijas, lai ierobežotā apjomā tās būtu pieejamas jau šoruden. Tāpat šogad plānots monitoringa rīku prototipus sasaistīt ar Valsts izglītības informācijas sistēmu. Tiek izstrādāta arī risku identificēšanas sistēma, lai uz izmaiņām izglītības kvalitātē varētu reaģēt nekavējoties, negaidot kārtējo skolas vai izglītības programmas akreditāciju.

Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, to skaitā valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites sistēma, izglītības iestāžu akreditācija, pedagogu profesionālās darbības vērtēšana, starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošana, izglītības statistikas datu uzskaite Valsts izglītības informācijas sistēmā. Tomēr vienota sistēma ļaus analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi un veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku visos izglītības līmeņos, kā arī īstenot nepieciešamās atbalsta programmas.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

2020. gada 18. jūnijā notikušā LPS organizētā diskusiju semināra “Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai” ieraksts pieejams šeit. 

ESF Sociālais fonds