Pedagogiem Skolēniem Vecākiem
Latviešu valodas aģentūra rīko radošo darbu konkursu skolēniem

Latviešu valodas aģentūra ir izsludinājusi ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. Šī gada tēma ir „Mans grāmatplaukta stāsts”.

Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu un latviešu diasporas nedēļas nogales skolu skolēni. No katras skolas tiks gaidīti deviņi labākie radošie darbi (esejas, dzejoļi, domraksti) un deviņi zīmējumi. Darbi jāsūta uz e-pastu: evd@valoda.lv document.getElementById('cloaka37dbf8707b5dcb3d904eb965d4f1013').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya37dbf8707b5dcb3d904eb965d4f1013 = 'evd' + '@'; addya37dbf8707b5dcb3d904eb965d4f1013 = addya37dbf8707b5dcb3d904eb965d4f1013 + 'valoda' + '.' + 'lv'; var addy_texta37dbf8707b5dcb3d904eb965d4f1013 = 'evd' + '@' + 'valoda' + '.' + 'lv';document.getElementById('cloaka37dbf8707b5dcb3d904eb965d4f1013').innerHTML += ''+addy_texta37dbf8707b5dcb3d904eb965d4f1013+'<\/a>'; vai pa pastu Latviešu valodas aģentūrai ar norādi „Radošo darbu konkursam” līdz š. g. 18. novembrim (pasta zīmogs vai e-pasta vēstules datums).

Konkursa „Mans grāmatplaukta stāsts” nolikumu var atrast Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv. Labāko darbu autori tiks nosaukti 2021. gada 21. februārī Dzimtās valodas dienā.

Arī šoreiz labākie skolēnu radošie darbi tiks apkopoti un izdoti grāmatā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju. Šajā sērijā jau iznākušas trīspadsmit grāmatas.
2018. gada konkursa interesantākie darbi dzirdami Radioteātra iestudējumā „Mans bērnības stāsts” Latvijas Radio 1, vēl šogad Radioteātrī taps arī skolēnu radošo darbu konkursa „Izstāsti man savu sapni” darbu iestudējums. 2019. gada darbu krājums „Izstāsti man savu sapni” gaidāms novembrī. Skolēni, kuru darbi tiks publicēti grāmatā, autoreksemplāru saņems pa pastu.

Aicinām piedalīties!