OECD
informatīvs attēls

Šonedēļ ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā sākta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma (PIAAC) īstenošana. Tas ir visplašākais pieaugušo prasmju un spēju pielietojuma pētījums pasaulē, un Latvija tajā piedalās pirmo reizi. Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada aprīlim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes.

„Digitalizācija, automatizācija, globalizācija, sabiedrības novecošanās, pāreja uz ilgtspējīgākiem energoresursiem – šīs ir izmaiņas, kuras skar un ietekmē ikvienu pieaugušo, un mums visiem ir jābūt gataviem nemitīgai attīstībai. Šie pieaugušo kompetenču mērījuma rezultāti veicinās to, ka varēsim pieņemt datos balstītus lēmumus, kā turpmāk attīstīt pieaugušo izglītības kultūru un procesus Latvijā,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Lasītprasme, rēķinātprasme un spēja pielāgoties

OECD PIAAC pētījumā aplūko iedzīvotāju prasmes galvenajās informācijas apstrādes jomās, tostarp lasītpratībā, rēķinātpratībā un spējā pielāgoties, problēmu risināšanā. Tās ir prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dalībai sabiedrības dzīvē, spējai iekļauties darba tirgū, parūpēties par sevi un saviem tuvajiem.

Pētījuma centra SKDS intervētāji ieradīsies pie tiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, kas būs iekļauti pētījuma izlasē:

  • nodarbinātie, bezdarbnieki un pensionāri,
  • tie, kuri vēl mācās un tie, kuri jau sen beiguši skolu,
  • tie būs iedzīvotāji ar dažādu izglītību – gan tie, kuri ieguvuši universitātes diplomu, gan tie, kas izglītošanos pabeiguši zemākās pakāpēs.

Pētījumu veido aptaujas anketa, kuru aizpilda intervētājs, fiksējot dalībnieka atbildes, un uzdevumi, kurus dalībnieks veic patstāvīgi speciāli tam paredzētā planšetdatorā.

Pētījums pieaugušo prasmju attīstībai

„Latvijas lielākā bagātība ir mūsu cilvēkkapitāls. Tas ir tas, ar ko varam lepoties, taču mēs nemaz īsti nezinām, cik liels un kāds kapitāls ir mūsu rīcībā. Šis pētījums sniegs atbildes uz būtiskiem jautājumiem par pieaugušo prasmēm - iedzīvotāju mācību uz dzīves pieredzes rezultātu,” saka Latvijas Universitātes prof. Aija Zobena, OECD PIAAC vadītāja Latvijā.

Pamatojoties uz OECD PIAAC rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk nekā 40 pētījumā iesaistītajām valstīm varēs izstrādāt izglītības un apmācības programmas pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes.

Intervijās gūtie dati sniegs informāciju par Latvijas cilvēku formālo un papildu izglītību, par patieso nodarbinātību un bezdarbu, par reālu prasmju un iemaņu atbilstību darāmā darba vajadzībām. Pētījums ļaus iegūt reālu ainu izglītotājiem, darba devējiem un valsts institūcijām par Latvijas iedzīvotāju prasmju piedāvājumu un pieprasījumu, kā arī ļaus plānot izglītības un apmācību iespējas, kuras patiešām atbilstu cilvēku vajadzībām.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

Uzziniet vairāk par OECD PIAAC