Projektu aktualitātes

190403 013 CivittaIeviešot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar konsultāciju uzņēmumu “Civitta” organizēja Latvijas izglītības ekspertu diskusiju vienotas izglītības kvalitātes definīcijas izstrādei Latvijā.

Diskusijā piedalījās skolēni, vecāki, skolotāji, izglītības eksperti un ar izglītību saistītu organizāciju un institūciju pārstāvji no dažādiem izglītības līmeņiem, tai skaitā no vecāku organizācijas “Mammām un Tētiem”, organizācijas “Vecāki par labāku izglītību”, projekta Skola2030, Ogres Jauniešu domes, Reģionālo attīstības centru apvienības, no Zemgales, Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģioniem, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un citām institūcijām un organizācijām.

Diskusijas galvenais mērķis bija atrast kopīgo “izglītības kvalitātes” definīcijas noteikšanai un identificēt rādītājus kvalitātes novērtēšanai dažādos izglītības līmeņos, kas nodrošinātu pamatu saskaņotai izglītības plānošanai. Diskusijas gaitā dalībnieki piedāvāja savu skatījumu par to, kas ir “izglītības kvalitāte”, kādi ir Latvijas izglītības sistēmas izaicinājumi un kāda būtu vēlamā izglītības monitoringa sistēma. Diskusijas dalībnieku skatījumā “izglītības kvalitātes” vienojošais elements ir rezultāts – cilvēks, kas spēj nepārtraukti pilnveidoties un realizēt savu potenciālu mainīgajā pasaulē. Diskusijas rezultāti tiks izmantoti, lai attīstītu vienotu izglītības kvalitātes definīciju, kas pētniekiem palīdzēs izstrādāt monitoringa sistēmas ietvaru.

Diskusiju vadīja vairāki Izglītības un zinātnes ministrijas projektā “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” piesaistītie eksperti - Tventes Universitātes Augstākās izglītības politikas studiju centrs direktors un vecākais pētnieks Hanss Vosensteins, kurš kā Pasaules Bankas augstākās izglītības eksperts 2014.-2015.gadā palīdzēja Latvijas valdībai un augstskolām izstrādāt nacionālās augstākās izglītības stratēģijas līmeņa finansēšanas modeli. Diskusijā piedalījās arī UAB Civitta vadošais partneris Kestutis Jovaišas, kurš vadījis tādus nozīmīgus projektus kā Viļņas Universitātes vadības modeļa attīstība, Viļņas Universitātes restrukturizācija un optimizācija, kā arī Moldovas Republikas skolotāju atalgojuma modeļa izstrāde. Savukārt Tventes Universitātes Augstākās izglītības politikas studiju centra pētniekam Fransam Kaizeram ir vairāk nekā 20 gadu pieredze valsts pārvaldē, pēdējo gadu laikā veicot pētījumus, kas saistīti ar augstskolu reitingiem un kvalitātes izvērtēšanu, izglītības iestāžu monitoringa indikatoru vadlīniju izstrādi, bet Gatis Bolinskis, Civitta grupas vadošais eksperts kvantitatīvās analīzes veikšanā, ieguvis plašu pieredzi sociālo zinātņu pētījumu metodoloģiju izstrādē.

Projekta laikā izstrādātajai monitoringa sistēmai jānodrošina izglītības kvalitātes vērtēšana dažādos izglītības līmeņos, kas būtu galvenais atskaites punkts izglītības sasniegto rezultātu novērtēšanai, kā arī jāveido strukturēta indikatoru sistēma, kas ļauj detalizēti izvērtēt izglītības kvalitāti Latvijā.

Diskusija norisinājās projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (Nr.8.3.6.2/17/I/001) ietvaros, projekts tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Fotogrāfs: Modris Skujiņš