Kosmoss
space2

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Kosmosa industrijas asociāciju ir izveidojusi  Latvijas kosmosa nozari reprezentējošu portālu https://latviaspace.gov.lv/, kura mērķis ir palielināt Latvijas kosmosa nozares starptautisko atpazīstamību, veicināt savstarpējo kontaktu dibināšanu un atbalstīt nacionālo un starptautisko dalībnieku tīklu veidošanu.

Jaunajā portālā ir pieejama datubāze ar Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām, kas ir aktīva kosmosa ekosistēmas daļa vai kuriem ir tiešs potenciāls pielietot savas tehnoloģijas kosmosa sektorā. Portālā var iepazīties ar Latvijas kosmosa industrijas veiksmes stāstiem un iegūt informāciju par Latvijas kosmosa tehnoloģijām un kompetencēm, sadarbības, finansiālā atbalsta un mācību iespējām Latvijas kosmosa nozarei un studentiem - nacionālā, Eiropas un pasaules līmenī.

Aicinām organizācijas, kas ir iesaistītas kosmosa nozarē, pārliecināties, ka tās ir identificētas un informācija par to aktivitātēm un kompetencēm ir iekļauta portālā latviaspace.gov.lv.

Portāls izveidots un tā darbība tiek nodrošināta par Izglītības un zinātnes ministrijas un projekta ‘Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” līdzekļiem.  Saskaņā ar noslēgto pakalpojumu līgumu portālu šobrīd uztur Latvijas Kosmosa industrijas asociācija.

Ar Latvijas kosmosa nozares prioritārajiem attīstības virzieniem var iepazīties Latvijas kosmosa stratēģijā 2021.–2027.gadam. Stratēģija ir izskatīta un saskaņota Valsts Kosmosa politikas darba grupā un tās mērķis ir strukturēt un koordinēt ar kosmosa politiku saistītos jautājumus Latvijā, kā arī apliecināt iesaistīto pušu vēlmi kopīgi strādāt kosmosa nozares attīstībai.

logo
kosmoss