CERN ES fondi
CERN

Piektdien, 2022. gada 14. janvārī, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece tiešsaistē tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes kopīgās studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” jaunajiem doktorantiem, kuri iepazīstināja ar savām pētniecības interesēm un iecerēto darbu Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN). Tikšanās laikā ministre atzinīgi vērtēja studentu sniegumu, kas apliecina Latvijas iespējas piedalīties unikālos un būtiskos pētījumos. Tāpat ministre norādīja, ka šī programma ir iespēja stiprināt vienotu Baltijas izglītības un zinātnes telpu.

 

Kopīgā studiju programma ir izveidota ar Eiropas Savienības (ES) fondu programmu atbalstu. ES fondu programmu finansējums ir nozīmīgs instruments, lai attīstītu zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgas inovācijas, kas ir būtisks elements valsts ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai. Kopīgā studiju programma apliecina, ka pieejamais ES fondu finansējums sniedz iespēju pētniecības un inovācijas sektoram piesaistīt cilvēkkapitālu – zinātniekus, inženierus un citus augsta līmeņa speciālistus. Pētniecības un inovācijas jomu attīstība veicina arī jauniešu motivāciju izvēlēties STEM nozaru studijas Latvijas augstskolās.

“Kaut gan Latvijas dalība CERN aizsākusies salīdzinoši nesen, esam kļuvuši par pilntiesīgu spēlētāju augstākajā zinātnes līmenī, kurā top globāli nozīmīgas inovācijas, kas būtiski maina pasauli. Esmu pārliecināta, ka divu spēcīgu universitāšu sadarbības rezultātā Latvijas vārds aizvien vairāk izskanēs visā pasaulē, arī pienesums valstij nākotnē būs aizvien jūtamāks. Ceru, ka mūsu studentu līdzdalība dažādos unikālos pētījumos kalpos par iedvesmu līdzīgām studiju programmām citās jomās,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

“Mēs patiešām varam lepoties gan ar šiem doktorantūras studentiem, viņu spējām, aizrautību, motivāciju un skaidra mērķa izjūtu, gan arī ar to, ka Latvija piedāvā visaugstākā līmeņa studiju programmu. Ar pilnu pārliecību varam teikt, ka mūsu valsts labākie šīs jomas studenti spēj veiksmīgi risināt pašus izaicinošākos CERN zinātniskos un tehniskos uzdevumus, un tas ir skaidrs un saprotams apliecinājums jēgpilnai Latvijas dalībai CERN. Tā kā Latvija ir CERN asociētā dalībvalsts un mums ir atbilstoša doktorantūras studiju programma, šie studenti ir palikuši mācīties Latvijā, nevis to dara kādā citā pasaules līmeņa augstskolā. Šo studentu iegūtās zināšanas, prasmes un starptautiskā pieredze ir tiešas investīcijas Latvijas nākotnē,” norāda studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” direktors, Rīgas Tehniskās universitātes profesors un Latvijas pārstāvis CERN Toms Torims.     

Tikšanās laikā ministre atzinīgi novērtēja doktorantu plašo pētījumu spektru – no fizikas līdz ražošanas tehnoloģijām, norādot, ka šī ir patiešām redzama un jēgpilna Latvijas dalība CERN. Kā norādīja paši doktorantūras programmas dalībnieki, studiju programma “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” un Latvijas dalība CERN ir iespēja saistīt savu nākotni pētniecībā ar Latviju, kas ir ļoti būtiski. 

Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes kopīgi veidotā doktorantūras studiju programma “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” izstrādāta kopā ar CERN zinātniekiem, un 2021. gada rudenī studijas tajā sākuši pirmie doktorantūras studenti. Studiju programmas realizēšanai ir piesaistīti pasaules līmeņa mācībspēki, arī vadošie CERN un Baltijas valstu speciālisti.

Programmā sagatavo speciālistus, kuri ir spējīgi radīt inovācijas, balstoties uz savām zināšanām daļiņu fizikā, paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī plašāk – inženierzinātnēs, informācijas tehnoloģiju lietošanā komplicētu procesu vadībā, lielo datu praktiskā apstrādē un izmantošanā zinātnē un tautsaimniecībā, kā arī modernās sensoru un detektoru sistēmās dažādu tehnoloģisku procesu kontrolei un vadīšanai. 

Programmā studējošie doktoranti specializējas daļiņu fizikā vai paātrinātāju tehnoloģiju virzienā, tāpat paredzēts, ka studiju laikā doktoranti zinātniskos pētījumus veiks klātienē arī CERN. Tas ir iespējams, izmantojot Latvijai kā CERN asociētajai dalībvalstij piedāvātās studentu programmas.

Latvijas tautsaimniecībā pārsvarā dominē zemo tehnoloģiju nozares, taču, kā pārliecinoši rāda CERN pieredze, zināšanu pārnese no daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģijām uz tautsaimniecībai svarīgām jomām ir sevišķi efektīva un ar augstu  pievienoto vērtību.

Kopīgā studiju programma tiek īstenota ES 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” ietvaros.