Jaunumi
#MāciesMājās dienasgrāmata. 3.diena Kokneses pamatskolai – attīstības centram

Par mācībām attālināti speciālajā izglītības iestādē Kokneses pamatskolā – attīstības centrā stāsta direktore Anita Ščerbinska.

(Ekspresintervija)

“Mācības mājās ģimenēs rada ļoti daudz prieka”

Ar kādām sajūtām un atziņām esat aizvadījuši pirmās trīs dienas, organizējot mācības attālināti?

Ir tāds teiciens – ir divu veidu cilvēki – vieni teiks, ka Jūs pasaulē neko nevarat mainīt un ietekmēt un viņi baidās to mēģināt, bet otrie baidās, ka tas izdosies! Es teiktu, ka mūsu kolektīvs ir trešais tips - tie, kuri nebaidās mēģināt un tic, ka izdosies. Jau no brīža, kad visā valstī izsludināja ārkārtas situāciju, sapratām, ka mums vajadzēs ātri pielāgoties un pārorganizēt mācības. Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir speciālā izglītības iestāde, kura nodrošina internāta pakalpojumu. Skolā – centrā mācās izglītojamie ar dažādiem attīstības traucējumiem no vairākām Latvijas pilsētām: Kokneses, Liepājas, Daugavpils, Ogres, Rīgas, Jēkabpils, Ķeguma, Aizkraukles un citām. Līdz šim lielākā daļa bērnu dzīvoja skolas internātā. Bet, līdz ar attālināto mācību ieviešanu, pilnīgi visi bērni dzīvo savās mājās. Mēs esam apzinājuši katra individuālo situāciju. Sazinājāmies gan ar izglītojamo vecākiem, gan pilsētu sociālajiem dienestiem. Esam pārliecinājušies, ka ar izglītojamajiem mājās viss ir kārtībā. Vienmēr esmu teikusi – mūsu skolas skolēniem ir labākie vecāki, kas ir atsaucīgi un iesaistās savu bērnu ikdienas gaitās. Īpaši to jūtam pašlaik.

Esam ieguldījuši lielu sagatavošanās darbu, lai izglītojamie varētu mācīties attālināti.

Kokneses pamatskola ir viens no 12 valstī esošajiem attīstības centriem, kas sniedz metodisko atbalstu citām skolām. Šobrīd visas konsultācijas un nepieciešamo atbalstu sniedzam tikai attālināti, izmantojot interneta platformas.

Kā jūsu skolā aizritējušas pirmās trīs dienas, īstenojot mācības attālināti?

Esam strādājuši ļoti veiksmīgi, tomēr ceram, ka 14. aprīlis pienāks ātri un termiņi netiks pagarināti. Kā īstenojam attālinātās mācības? Mēs turpinām skolēniem radīt iespēju un apstākļus dažādu zināšanu ieguvei, prasmju pilnveidošanai, talantu un dotumu attīstīšanai.

Mācības skolēniem ar mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem organizējam atbilstoši mācību stundu sarakstam. Pedagogi, izmantojot skolvadības sistēmu e-klase, nosūta skolēnam veicamos uzdevumus, savukārt, skolēni mācās pēc izstrādāta nodarbību saraksta un saņem mācību uzdevumus un materiālus e – klases sistēmā.

Esam radījuši, mūsuprāt, jaunu pieeju – Smart box jeb Gudrās kastes. Šīs kastes izveidotas, izvērtējot katra skolēna spējas un attīstības līmeni. Tajās ir ievietoti mācību un metodiskie materiāli, ar kuru palīdzību visi pilnveidos savas prasmes, spējas un papildinās apgūtās zināšanas. Gudrās kastes ar jaunu, aktualizētu saturu skolēni saņems katru nedēļu.
Plašāka informācija par tām un fotogrāfijas iespējams apskatīt skolas – centra mājaslapā. Papildu mācību uzdevumiem tajā, kā sveiciens no skolas skolotājiem, tiek ievietota mīļa, mīksta rotaļlieta. Vēlamies, lai skolēni jūt, ka domājam par viņiem un esam kopā arī šajā attālinātajā mācību laikā.

Kad sākām plānot, kā skola īstenos attālināto mācīšanos, vispirms apzinājām, kādas ir skolēnu un viņu vecāku tehnoloģiskās iespējas mājās. Sākumā aptaujas dati liecināja, ka skolā ir septiņas ģimenes, kurās trūkst viedās tehnoloģijas. Tad apzinājām katru situāciju individuāli un ar skolas – centra resursiem un skolotāju individuālu iesaisti šo skaitu esam samazinājuši līdz trīs. Ģimenēm, kurām bija nepieciešama palīdzība e-platformu uzinstalēšanā esošajās ierīcēs, skolas – centra pedagogi sniedza klātienē.

Izglītojamajiem, kuriem mājās nav interneta pieslēguma un viedierīču, ik nedēļu tiek piegādāta uz mājām sagatavota mape ar dažādiem mācību un metodiskajiem materiāliem, nepieciešamajiem mācību piederumiem.

Ar bērnu vecākiem un skolēniem sazvanāmies katru dienu. Skolotāji maksimāli strādā attālināti. Mēs, skolas administrācija, esam skolā un nodrošinām mācību un audzināšanas procesa nepārtrauktību. Katru dienu no pedagogiem saņemam informāciju par katru bērnu, kā konkrētajā dienā katram veicies mācībās. Uzskatu, ka mūsu skolas skolēniem ir saprotošākie, atsaucīgākie un ieinteresētākie vecāki, kuri sniedz pozitīvas atsauksmes, īsus video sveicienus ar bērnu piedalīšanos un viņu paveikto. Strādājam kopā, cieši sadarbojoties un, sniedzot atbildes uz viņus interesējošajiem jautājumiem, piedāvājam risinājumus. Vecāki atzīst, ka sākumā mācīšanās no mājām šķita sarežģīta, bet tagad, trešajā dienā, viņiem jau ir iepaticies – viņi atzīst, ka mācības mājās rada ģimenēs ļoti daudz līdzdarbošanās prieka.

Protams, ir arī pilnveidojamas lietas, kuras esam pamanījuši – labākas prasmes lietot viedierīces būtu nepieciešamas gan skolēniem, gan viņu vecākiem, arī jau sagatavotos uzdevumus vieglajā valodā ir nepieciešams pielāgot un padarīt vēl vienkāršākus.

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti:

1. “Vienotas izpratnes veidošana par attālināto mācību norisi skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai visām iesaistītajām pusēm ir skaidra dienas kārtība un ir izpratne par nepieciešamību turpināt vienota dienas režīma ievērošanu,” saka A. Ščerbinska;
2. “Skolēniem un viņu vecākiem sniegt informāciju par komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu pēc iespējas vienkāršākā, saprotamākā veidā, lai tas neradītu satraukumu ne vienai no iesaistītajām pusēm, bet radītu gandarījuma sajūtu par jauniegūtajām zināšanām un prasmēm, kuras noderēs turpmākajā dzīvē,” atzīst direktore;
3. “Radīt ideju jaunas platformas izveidei, kurā būtu pieejami digitāli mācību materiāli skolēniem ar speciālām vajadzībām,” iesaka A. Ščerbinska.

“Dzīvoju ar moto “Vienīgā iespēja lieliski dzīvot ir mīlēt, to, ko tu dari. Ticu un ceru, ka visā sabiedrībā kopumā mainīsies izpratne par mācībām skolās. Ticu, ka ar mācīšanos attālināti sabiedrībā nostiprināsim priekšstatu, ka skolotāji un viņu darbs ir vērtība. Šis ir laiks, kad vecāki novērtē, cik patiesībā daudz laika, uzmanības un enerģijas viņu bērniem velta skolotāji,” sarunu noslēdzot saka Kokneses pamatskolas – attīstības centra direktore A.Ščerbinska.

Par mācībām attālināti speciālajā izglītības iestādē Kokneses pamatskolā – attīstības centrā stāsta skolas direktore Anita Ščerbinska. Ekspresintervija“Mācības mājās ģimenēs rada ļoti daudz prieka” Ar kādām sajūtām un atziņām esat aizvadījuši pirmās trīs dienas, organizējot mācības attālināti?Ir tāds teiciens – ir divu veidu cilvēki – vieni teiks, ka Jūs pasaulē neko nevarat mainīt un ietekmēt un viņi baidās to mēģināt, bet otrie baidās, ka tas izdosies! Es teiktu, ka mūsu kolektīvs ir trešais tips - tie, kuri nebaidās mēģināt un tic, ka izdosies. Jau no brīža, kad visā valstī izsludināja ārkārtas situāciju, sapratām, ka mums vajadzēs ātri pielāgoties un pārorganizēt mācības. Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir speciālā izglītības iestāde, kura nodrošina internāta pakalpojumu. Skolā – centrā mācās izglītojamie ar dažādiem attīstības traucējumiem no vairākām Latvijas pilsētām: Kokneses, Liepājas, Daugavpils, Ogres, Rīgas, Jēkabpils, Ķeguma, Aizkraukles un citām. Līdz šim lielākā daļa bērnu dzīvoja skolas internātā. Bet, līdz ar attālināto mācību ieviešanu, pilnīgi visi bērni dzīvo savās mājās. Mēs esam apzinājuši katra individuālo situāciju. Sazinājāmies gan ar izglītojamo vecākiem, gan pilsētu sociālajiem dienestiem. Esam pārliecinājušies, ka ar izglītojamajiem mājās viss ir kārtībā. Vienmēr esmu teikusi – mūsu skolas skolēniem ir labākie vecāki, kas ir atsaucīgi un iesaistās savu bērnu ikdienas gaitās. Īpaši to jūtam pašlaik. Esam ieguldījuši lielu sagatavošanās darbu, lai izglītojamie varētu mācīties attālināti. Kokneses pamatskola ir viens no 12 valstī esošajiem attīstības centriem, kas sniedz metodisko atbalstu citām skolām. Šobrīd visas konsultācijas un nepieciešamo atbalstu sniedzam tikai attālināti, izmantojot interneta platformas. Kā jūsu skolā aizritējušas pirmās trīs dienas, īstenojot mācības attālināti?Esam strādājuši ļoti veiksmīgi, tomēr ceram, ka 14. aprīlis pienāks ātri un termiņi netiks pagarināti. Kā īstenojam attālinātās mācības? Mēs turpinām skolēniem radīt iespēju un apstākļus dažādu zināšanu ieguvei, prasmju pilnveidošanai, talantu un dotumu attīstīšanai. Mācības skolēniem ar mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem organizējam atbilstoši mācību stundu sarakstam. Pedagogi, izmantojot skolvadības sistēmu e-klase, nosūta skolēnam veicamos uzdevumus, savukārt, skolēni mācās pēc izstrādāta nodarbību saraksta un saņem mācību uzdevumus un materiālus e – klases sistēmā. Esam radījuši, mūsuprāt, jaunu pieeju – Smart box jeb Gudrās kastes. Šīs kastes izveidotas, izvērtējot katra skolēna spējas un attīstības līmeni. Tajās ir ievietoti mācību un metodiskie materiāli, ar kuru palīdzību visi pilnveidos savas prasmes, spējas un papildinās apgūtās zināšanas. Gudrās kastes ar jaunu, aktualizētu saturu skolēni saņems  katru nedēļu. Plašāka informācija par tām un fotogrāfijas iespējams apskatīt skolas – centra mājaslapā http://www.ksip-ac.lv. Papildu mācību uzdevumiem tajā, kā sveiciens no skolas skolotājiem, tiek ievietota mīļa, mīksta rotaļlieta. Vēlamies, lai skolēni jūt, ka domājam par viņiem un esam kopā arī šajā attālinātajā mācību laikā. Kad sākām plānot, kā skola īstenos attālināto mācīšanos, vispirms apzinājām, kādas ir skolēnu un viņu vecāku tehnoloģiskās iespējas mājās. Sākumā aptaujas dati liecināja, ka skolā ir septiņas ģimenes, kurās trūkst viedās tehnoloģijas. Tad apzinājām katru situāciju individuāli un ar skolas – centra resursiem un skolotāju individuālu iesaisti šo skaitu esam samazinājuši līdz trīs. Ģimenēm, kurām bija nepieciešama palīdzība e-platformu uzinstalēšanā esošajās ierīcēs, skolas – centra pedagogi sniedza klātienē.Izglītojamajiem, kuriem mājās nav interneta pieslēguma un viedierīču, ik nedēļu tiek piegādāta uz mājām sagatavota mape ar dažādiem mācību un metodiskajiem materiāliem, nepieciešamajiem mācību piederumiem.Ar bērnu vecākiem un skolēniem sazvanāmies katru dienu. Skolotāji maksimāli strādā attālināti. Mēs, skolas administrācija, esam skolā un n drošinām mācību un audzināšanas procesa nepārtrauktību. Katru dienu no pedagogiem saņemam informāciju par katru bērnu, kā konkrētajā dienā katram veicies mācībās. Uzskatu, ka mūsu skolas skolēniem ir saprotošākie, atsaucīgākie un ieinteresētākie vecāki, kuri  sniedz pozitīvas atsauksmes, īsus video sveicienus ar bērnu piedalīšanos un viņu paveikto. Strādājam kopā, cieši sadarbojoties un,  sniedzot atbildes uz viņus interesējošajiem jautājumiem, piedāvājam risinājumus. Vecāki atzīst, ka sākumā mācīšanās no mājām šķita sarežģīta, bet tagad, trešajā dienā, viņiem jau ir iepaticies – viņi atzīst, ka mācības mājās rada ģimenēs ļoti daudz līdzdarbošanās prieka. Protams, ir arī pilnveidojamas lietas,  kuras esam pamanījuši – labākas prasmes lietot viedierīces būtu nepieciešamas gan skolēniem, gan viņu vecākiem, arī jau sagatavotos uzdevumus vieglajā valodā ir nepieciešams pielāgot un padarīt vēl vienkāršākus. 3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti:1. “Vienotas izpratnes veidošana par attālināto mācību norisi skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai visām iesaistītajām pusēm ir skaidra dienas kārtība un ir izpratne par nepieciešamību turpināt vienota dienas režīma ievērošanu,” saka A. Ščerbinska;2. “Skolēniem un viņu vecākiem sniegt informāciju par komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu pēc iespējas vienkāršākā, saprotamākā veidā, lai tas neradītu satraukumu ne vienai no iesaistītajām pusēm, bet radītu gandarījuma sajūtu par jauniegūtajām zināšanām un prasmēm, kuras noderēs turpmākajā dzīvē,” atzīst direktore;3. “Radīt ideju jaunas platformas izveidei, kurā būtu pieejami digitāli mācību materiāli skolēniem ar speciālām vajadzībām,” iesaka A. Ščerbinska.“Dzīvoju ar moto “Vienīgā iespēja lieliski dzīvot ir mīlēt, to, ko tu dari. Ticu un ceru, ka visā sabiedrībā kopumā mainīsies izpratne par mācībām skolās. Ticu, ka ar mācīšanos attālināti sabiedrībā nostiprināsim priekšstatu, ka skolotāji un viņu darbs ir vērtība. Šis ir laiks, kad vecāki novērtē, cik patiesībā daudz laika, uzmanības un enerģijas viņu bērniem velta skolotāji,” sarunu noslēdzot saka Kokneses pamatskolas – attīstības centra direktore A.Ščerbinska.