Jaunumi

Gunta Lāce: esam gatavi #tavaklase saturu integrēt savās mācību stundās

Par to, kā noris attālinātā mācīšanās Limbažu novada ģimnāzijā, stāsta ģimnāzijas direktore un matemātikas skolotāja Gunta Lāce, kura iesaistījusies arī jaunā izglītojošā TV kanāla ‘’Tava klase’’ stundu veidošanā. Drīzumā sāksies matemātikas eksāmena 9. klasēm meistardetektīva filmēšana.

(ekspresintervija)

Ir izskanējušas pirmās jaunajā TV pārraidē “Tava klase” notikušās mācību stundas. Kādas ir pirmās atsauksmes no skolotājiem un skolēniem?

Šodien raidījumā izskanēja stundas mazākajiem skolēniem. Mūsu skolā mācās skolēni no 7. līdz 12. klasei, tādēļ mācības noritēja ierastajā ritmā – attālināti, pēc skolotāju iepriekš izstrādāta plāna. Aprunājos par raidījumu ar kolēģiem no Limbažu sākumskolas – viņi atzīst, ka skolotāji ir gatavi raidījumā ietverto saturu integrēt savās mācību stundās, bet tam nepieciešama iespēja iepriekš uzzināt konkrētās TV mācību stundas tematiku (saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju stundu saturs būs zināms, sākot no 9.aprīļa). Bērni šodien esot skatījušies raidījumus ar lielu prieku. Bijuši pat tādi, kas no rīta ieslēdza raidījumu un tikai pēcpusdienā izslēdza. Attiecīgi pēcpusdienā pieslēdzoties paši saviem mācību uzdevumiem, kurus uzdevusi skolas skolotāja. Ja var izteikt pasūtījumu raidījuma veidotājiem, tad otrās klases matemātikas skolotāju lūgums būtu kādā no nākamajām matemātikas stundām ieplānot arī dalīšanu kā jaunu mācību vielu, kuru pasniegt tikpat pārskatāmi kā reizināšanu. Dalīšana otrajai klasei ir jauna darbība, pēc kuras būtu ļoti liels pieprasījums.

Jūs arī esat iesaistījusies raidījuma “Tava klase” tapšanā. Jūs pasniegsiet matemātiku?

Jā, matemātiku 9. klasei. Pašlaik esmu mācību stundu plānošanas posmā. Raidījuma filmēšana notiks ap Lieldienām. Tas ir diezgan izaicinoši – precīzi izvirzīt rezultātu, kuru sasniegt 20 minūšu stundā, un vienlaikus, lai mācības nenotiek 60. gadu teorijas pasniegšanas stilā. Plānojam stundu bagātināt ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, te man ļoti palīdz skolotāja Ieva Rukšāne. Esam aptaujājušas 9. klašu matemātikas skolotājus, lai apzinātu viņu nepieciešamības, un nolēmām veidot seriālu “Eksāmena meistardetektīvs”, kurā pārskatīsim būtiskākos pieturpunktus pamatskolas matemātikā, kuri gadu no gada atspoguļojas arī eksāmenos.

Kā attālinātās mācības pašlaik noris Limbažu novada ģimnāzijā?

Pašlaik tās rit pilnā sparā. No sākuma izlēmām, ka ievērosim divus svarīgākos pamatprincipus: pirmo – nodrošināt pakāpenību tehniskajos risinājumos un otro – samērīgs mācību apjoms un slodze gan skolēniem, gan skolotājiem. Tādēļ pirmajā nedēļā mācības notika skolēniem jau pazīstamajās vidēs – e-klasē, uzdevumi.lv un soma.lv. Vēl skolotāji izmantoja dažādus ekrāna ierakstus un uzņēma nelielas Youtube filmiņas, kurās labāk izskaidrot mācību vielu vai uzdoto. Mums bija ļoti svarīgi, lai skolēni var saplānot savu laiku, tādēļ katrā mācību priekšmetā izveidojām uzdevumu komplektu, kurā iekļāvām sasniedzamos rezultātus un to, kā pārbaudīt, vai tie tiks sasniegti, bet pa vidu dažādi uzdevumi, rīki un metodes, kā rezultātus sasniegt. Darbs visos mācību priekšmetos tiek plānots vienotā formā, lai katrs skolēns pats var organizēt savu laiku, kurā veikt uzdevumus, lai sasniegtu plānoto.

No otrās nedēļas attālinātās mācības esam papildinājuši ar tikšanos Zoom vidē. To izmantojam individuālām konsultācijām, jaunās mācību vielas labākai izskaidrošanai vai vienkārši – lai visi skolēni viens otru redzētu un aprunātos. Reizi nedēļā Zoom vidē visi skolotāji satiekas pedagoģiskā apspriedē.

Kas ir pašlaik lielākie izaicinājumi, ar kuriem jātiek galā?

Tā noteikti ir pašdisciplīna visām iesaistītajām pusēm – ne tikai skolēniem. Arī skolotājiem ir jāmācās sabalansēt savu darbu ar atpūtu. Redzu, ka vairums skolotāju pašlaik pārstrādājas, jo viņi vēlas uzreiz bērniem par katru padarīto darbiņu sniegt atgriezenisko saiti. Ieteiktu, nestrādāt vairāk, bet gudrāk. Atrast veidu, kā bērniem atgriezenisko saiti sniegt par mazākiem darbiņiem, kuru izskatīšana neaizņem tik daudz laika. Bet vienlaikus palikt atvērtiem un pieejamiem skolēnu jautājumiem un arī atpūtas laikam sev. Otra lieta, ko noteikti negribētos un pagaidām tā pie mums vēl nav novērota, ka pa vidu čaklajiem skolotājiem uzrastos kāds, kurš šo situāciju izmanto un nopietni tai nepieiet. Skolas vadībai tam ir jāseko līdzi.

Izaicinoši ir arī tas, ka kopumā gan skolēni, gan viņu vecāki un skolotāji atbilstoši valstī notiekošajam kļūst emocionālāki un satrauktāki. Ir ļoti svarīgi iemācīties tikt galā ar savu emocionalitāti, bet diemžēl dažkārt tieši skola ir tā vieta, kur izgāzt dusmas un satraukumu ir visdrošāk. Protams, mēs katru situāciju izskatām individuāli, bet pārsvarā visu pārpratumu pamatā līdz šim bijusi pārlieka emocionalitāte.

Izstāstiet, kā jūs pati organizējat matemātikas stundas attālināti?

Esmu matemātikas skolotāja trīs klasēm – 4. klasei sākumskolā, kurā aizvietoju skolotāju, kura saslimusi, un 8. un 9. klasei Limbažu novada ģimnāzijā. Jāsaka, ka diezgan izaicinoši ir pasniegt matemātiku 4. klasei, jo bērni šajā vecumā ļoti gaida uzdevumus, ļoti ātri uzdoto izpilda un tikpat ātri vēlas sagaidīt atgriezenisko saiti.

8. un 9. klasē tāpat kā visu citu mācību skolotāji, arī es skolēniem esmu sagatavojusi un visu saplānojusi piecām – astoņām stundām uz priekšu. Visu esmu rūpīgi saplānojusi – gan, kādi uzdevumi jāpaveic skolēniem, gan uzfilmējusi un publicējusi īsus video padomus Youtube. Daļa izpildīto uzdevumu skolēniem jāsalīdzina savā starpā, daļa – jāatsūta man, lai es redzu, ka tie ir izpildīti, varu sniegt komentārus, bet par tiem vērtējums ballēs netiek likts. Vēl daļa uzdevumu jāatsūta izpildīti un tie tiek vērtēti ar atzīmi.

Šīs nedēļas eksperiments ir klases pārbaudes darbs, izmantojot WhatsApp videozvanu. Tā būs mutiska ieskaite, kuru skolēni kārtos pa vienam vai pāros. Pirmajās piecās minūtēs skolēniem būs jāizskaidro, kā grafiski risina lineāru vienādojumu sistēmu. Savukārt otrajās piecās minūtēs uzdošu jautājumus par jebkuru no tēmām, kuras šajās nedēļās pastiprināti skatījām un pētījām. Tādējādi jau ceturtdienas vakarā, dienu pirms Lieldienu brīvdienām, katrs saņems vērtējumu.

Ko jūs novēlētu skolotājiem, skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad attālinātās mācības turpinās?

Pieņemt to, ka mēs visi mācāmies. Visi mācāmies no kļūdām un visi mācāmies darot. Visi apgūstam kaut ko jaunu – kā mācīties attālināti, kā mācīt attālināti, kā sniegt atbalstu. Cik vien iespējams, mums visiem aicinu saglabāt mieru un iejūtību vienam pret otru. Ar sapratni risināt neskaidrās situācijas, izrunāties un būt draudzīgiem un priecīgiem.