Pedagogiem

Lai ārkārtējā situācija valstī nebūtu šķērslis mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumiem, ļaujot izlaiduma gada jauniešiem saņemt savu zināšanu objektīvu vērtējumu, kā arī izglītības ieguves dokumentu, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru ir veikusi virkni sagatavošanās darbu drošības un pārbaudījumu praktiskās norises jomā.

Ir atcelti valsts pārbaudījumi 9. klašu skolēniem, izņemot mazākumtautību izglītības programmā, kur būs iespēja brīvprātīgi kārtot valsts valodas eksāmenu, iegūstot valodas prasmes apliecību. Eksāmeni un citi noslēguma valsts pārbaudījumi 12. klasēm un profesionālo skolu audzēkņiem notiks sākot no 2. jūnija, tomēr to skaits būs samazināts. Pamatojums pārbaudījumu skaita un apjoma samazināšanai ir epidemioloģiskā situācija valstī, par prioritāti izvirzot sabiedrības veselības apsvērumus. 12. klašu skolēni eksāmenus varēs kārtot arī papildtermiņā, ja objektīvu apstākļu dēļ skolēns nevar ierasties uz eksāmenu. Vairāk informācijas par eksāmenu norises laikiem meklējiet Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē.

Centralizētos eksāmenus Latvijā šogad kārtos nedaudz vairāk kā 15 000 12. klases skolēnu un gandrīz 2000 9. klašu skolēnu, kuri izvēlējušies kārtot latviešu valodas eksāmenu. 12. klases centralizēto eksāmenu matemātikā šogad kārtos 15 551 skolēns, angļu valodā – 13 534 skolēni, latviešu valodā – 15 368 skolēni. Vēstures eksāmenu kārtos 4 787, krievu valodas eksāmenu – 2 081, bioloģijas eksāmenu – 1 320, fizikas eksāmenu – 1 021, bet citus izvēles eksāmenus kārtot pieteikušies mazāk skolēnu. Latviešu valodas eksāmenu mazākumtautību izglītības programmās 9. klasē pieteikušies kārtot 1 893 skolēni.

Sadarbībā ar Veselības ministriju ir sagatavoti „Ieteikumi 9. un 12. klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas laikā”, kuru pamatā ir regulējums distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai, ja skolēns ir atgriezies no ārvalstīm. Līdzās tam, ka skolās būs nodrošināti individuālās aizsardzības līdzekļi, atbilstošs telpu plānojums, lai netiktu pārsniegts personu skaits (25), kā arī noteikts eksāmenu ilgums (3 stundas), jāatceras, ka uz eksāmenu nedrīkstēs doties, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes. Daudzas pašvaldības arī nodrošinās transportu nokļūšanai uz eksāmena norises vietu. Par visiem drošības pasākumiem jaunieši saņems informāciju no savām skolām.

Valsts izglītības satura centrs sagatavojis detalizētu informāciju par eksāmenu norisi, ar kuru aicinām iepazīties ne tikai skolu direktorus un skolotājus, bet arī vecākus un skolēnus. Lai gan katru gadu top šāds eksāmenu norišu apraksts, šoreiz tas ir ar papildu akcentiem, jo ņemta vērā ārkārtējā situācija un valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Šī informācija arī mazinās satraukumu un neziņu par eksāmenu norisi kopumā. Veiksmi eksāmenos!