ES struktūrfondi
RTU

1. septembrī Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, piedaloties Valsts prezidentam Egilam Levitam un citām augstām amatpersonām, svinīgi atklāta Rīgas Tehnikās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes atjaunotā ēka, kas tapusi ar Izglītības un zinātnes ministrijas administrēto Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu. Līdz ar šīs ēkas atklāšanu tiek pabeigts nozīmīgākais posms Ķīpsalas studentu pilsētiņas infrastruktūras attīstībā – no šī akadēmiskā gada visu RTU fakultāšu studenti studēs mūsdienīgās, energoefektīvās un labi aprīkotās telpās. 

Līdz ar ēkas pārbūvi Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) ir ieguvusi modernas studiju un pētniecības telpas. Tur topošajiem būvniecības, ģeodēzijas un kartogrāfijas, transportbūvju, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju profesionāļiem būs iespēja gūt darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes, bet zinātniekiem – turpināt attīstīt inovatīvas būvniecības un ceļu būves tehnoloģijas un materiālus, rast risinājumus siltumapgādes, ēku energoefektivitātes un ūdens nozares problēmām, kā arī izvērst digitālo tehnoloģiju izmantošanu dažādos ar būvniecību un ģeomātiku saistītos procesos utt. 

BIF ēka būs arī RTU rektorāta mājvieta. Tajā atradīsies arī Zinātnes un inovāciju centrs, kas nodrošina atbalstu studentiem, zinātniekiem un uzņēmumiem inovāciju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā. 

RTU akadēmiskās pilsētiņas attīstība Ķīpsalā ir viens no nozīmīgākajiem augstskolu projektiem Latvijā. Jau kopš 2007. gada RTU akadēmiskās pilsētiņas izveidē ieguldīti apjomīgi ES fondu līdzekļi – vairāk nekā 74 milj. eiro.

Studentu pilsētiņu Ķīpsalā RTU mērķtiecīgi veido par Baltijā lielāko un modernāko inženierzinātņu centru. RTU teritoriālā kompleksa otrās kārtas īstenošanā jau atjaunota ēka Ķīpsalas ielā 6B, ļaujot uz mūsdienīgām telpām pārcelties Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei. Ir uzbūvēta jauna ēka Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei, kas iepriekš atradās pielāgotās telpās ārpus Ķīpsalas, un auditoriju centrs. Tagad vienuviet Ķīpsalā koncentrējas visas RTU inženierzinātņu fakultātes, Laboratoriju māja, Zinātniskā bibliotēka, studentu dienesta viesnīcas un peldbaseins. Turpinot attīstību, vēl plānota Baltijas Biomateriālu ekselences centra būvniecība.

BIF ēku pārbūvēja SIA «Merks». Projekts īstenots, piesaistot ES fondu un Eiropas Padomes attīstības bankas finansējumu.