Projektu aktualitātes ES fondi
Studneti kopā mācās

Šī gada 28. novembrī un 5. decembrī norisināsies Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 un Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 pirmo rezultātu izziņošana un apspriešana. Latvijas dalība šajos pētījumos notiek ar Izglītības un zinātnes ministrijas administrēto Eiropas Savienības fondu atbalstu. Interesenti ir aicināti reģistrēties pētījumu rezultātu izziņošanas pasākumiem, kuri norisināsies Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 

Dažādi starptautiskie izglītības pētījumi norisinās cikliski reizi trīs, četros vai piecos gados, paredzot laiku gan datu ieguvei, gan to sākotnējai analīzei, tādēļ pētījumu pirmo rezultātu paziņošana ir ilgi gaidīts īpašs notikums, kas pētījumu dalībvalstīs norisinās vienlaikus.

28. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā interesenti ir aicināti uzklausīt un kopīgi pārrunāt Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) pirmos secinājumus. 2022. gada pavasarī pētījumā piedalījās 2876 astoto klašu skolēni un 1638 pedagogi no 147 Latvijas skolām. Pētījumā vērtēta skolēnu izpratne par ilgtspējību, līdzdalība digitālajā vidē, apkopoti jauniešu viedokļi par politiskajām sistēmām un sabiedrisko līdzdalību, savukārt pedagogi atbildēja uz jautājumiem par mācību procesu un pilsoniskās izglītības vietu tajā. ICCS 2022 galvenais mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņu pienākumus un noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā.

Reģistrēšanās dalībai klātienes pasākumā

Sekot starptautiskajai rezultātu paziņošanai no Nīderlandes iespējams, reģistrējoties šeit.

5. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) lielākā un nozīmīgākā izglītības pētījuma – Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (Programme for International Student Assessment) PISA 2022. gada cikla rezultātu paziņošana Latvijā un pasaulē.

Reģistrēšanās dalībai klātienes pasākumā

2022. gada pavasarī pētījumā piedalījās gandrīz 5400 Latvijas 15 gadus jauno skolēnu no 226 skolām. Šajā pētījuma ciklā lielāka uzmanība tika pievērsta matemātikas kompetencei, taču apkopoti dati arī par lasītprasmes un dabaszinātņu kompetenču sasniegumiem. Pētījums nozīmīgs arī tādēļ, ka mēra skolēnu prasmes viņu obligātās izglītības noslēguma posmā. Iepriekšējā 2018. gada ciklā Latvijas skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences bija OECD valstu vidējā līmenī (lasīšanā nedaudz zem vidējā, matemātikā – nedaudz virs). Jauno pētījuma rezultātu starptautiskā paziņošana būs skatāma tiešsaistē 5. decembrī plkst. 12.00 pēc Latvijas laika.

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija īsteno, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteikto mērķi veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību. Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā  Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” un Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”. 

ES logo sociālais fonds