ES struktūrfondi Skolēniem
Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātnisko konkursu norisei paplašina Eiropas Savienības (ES) fondu nosacījumus, kas nodrošinās atbalstu attālinātas, tiešsaistes formas norisi. To paredz noteikumu grozījumi, kurus 11.maijā apstiprināja valdībā.

Šādas izmaiņas nosaka Covid-19 krīzes ietekmē ieviestie ierobežojumi gan mācību procesā, gan pasākumu norisei valsts un starptautiskā līmenī.

Turpmāk mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātnisko konkursu ES fondu atbalsta pasākuma ietvaros varēs finansēt ar informācijas tehnoloģijas sistēmām saistītus risinājumus, lai nodrošinātu pasākumu norisi attālinātā formā. Tāpat par 12 mēnešiem, līdz 2023.gada 31.decembrim pagarināta projekta īstenošana.

MK noteikumu grozījumi