Jaunumi

Rīt, 29.maijā, pēdējā mācību dienā, izglītojošās TV programmas “Tava klase’’ 2.kanālā plkst. 16.20–16.40 varēs piedalīties izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas vadītā novadmācības stundā “Ceļamaize’’.

Stundas laikā ministre rādīs, kā ikviens no mums var izveidot vārdadienas un dzimšanas dienas rakstu, integrējot matemātikas, vizuālās mākslas un radošuma prasmes. Šis ir viens no uzskatāmiem piemēriem, kā darbojas kompetenču pieeja, kuras mērķis ir praktiski pielietot dažādos priekšmetos apgūtās zināšanas. Der atgādināt, ka no 1.septembra vispārējā izglītībā sāks darboties kompetenču pieeja, padziļināti izmantojot starppriekšmetu saikni.

‘’21. gadsimta izglītības mērķis – atklāt un izkopt skolēna spējas, īpašu vērību veltot digitālajai pratībai un pilsoniskai līdziesaistei, veidot par sevi pārliecinātu personību, kas arī skolas laikā nezaudē motivāciju izaugsmei. Atcerēties, ka izglītības pamatmērķis ir palīdzēt cilvēkam dzīvē būt veiksmīgam un laimīgam. Caurviju prasmes, mācīšanās caur pieredzi, zināmo, darbībā, tas ir kompetenču pieejas kodols,’’ pauž I.Šuplinska.

Stundā izveidotais vārdadienas un dzimšanas dienas raksts veido latvju rakstu zīmes, kas parāda, cik savstarpēji saistīta ir skaitļa, ritma, raksta pasaule, kas rada pārliecību par katra dzimšanā un vārdā ielikto spēka zīmi. Ja to pārvērš mājturības vai dizaina stundā izvēlētā materiālā, izšūšanas, adīšanas vai lāzertehnoloģijas tehnikā, tā var kļūt par mīļu dāvanu ikvienam.

“Ceļamaize” ir pateicība ikvienam, kas jau ir iesasaistījies izglītojošā kanāla izmantošanā un tiem, kuri to vēl izvēlēsies.

Plašāk par projektu „Tava klase”

Projektu īsteno IZM sadarbībā ar iniciatīvas grupu „Vecāki par labāku izglītību”, nodrošinot oriģināla mācību satura izveidi un tā pārraidīšanu bezmaksas televīzijas platformās „Re:TV” un „Sportacentrs.com”. Projekta tehnoloģiskie partneri ir „Telia Latvija” un „Veset”, nodrošinot TV kanālu izspēles pakalpojumus, kā arī apraidi internetā, platformā tavaklase.lv.

Vietnē www.tavaklase.lv pieejama ne tikai programma (mācību priekšmetu saraksts), bet arī nodarbības tēma un sasniedzamo rezultātu apraksts. Vietnē, nospiežot uz attiecīgās mācību stundas, redzams pedagoga sagatavotais satura apraksts, nodarbībai nepieciešamie mācību līdzekļi, izmantotie avoti un ieteicamie vingrinājumi stundas turpinājumam.

„Tava klase” satura veidošanā iesaistīti vairāk nekā 100 skolotāju no visas Latvijas. Daudzi sabiedrībā pazīstami mūziķi, mākslinieki, sabiedriskie darbinieki piedalās „Tavā klasē” kā brīvprātīgi atbalstītāji, virtuāli vai klātienē viesojoties TV klasē.
Savus jautājumus un priekšlikumus ikviens aicināt sūtīt, rakstot uz e-pastu: tavaklase@tavaklase.lv document.getElementById('cloak2fad0fecf90491b342f9960d1138153b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2fad0fecf90491b342f9960d1138153b = 'tavaklase' + '@'; addy2fad0fecf90491b342f9960d1138153b = addy2fad0fecf90491b342f9960d1138153b + 'tavaklase' + '.' + 'lv'; var addy_text2fad0fecf90491b342f9960d1138153b = 'tavaklase' + '@' + 'tavaklase' + '.' + 'lv';document.getElementById('cloak2fad0fecf90491b342f9960d1138153b').innerHTML += ''+addy_text2fad0fecf90491b342f9960d1138153b+'<\/a>';