Projektu aktualitātes

Cēsu Pieaugušo izglītības centrā otrdien, 5.aprīlī pulksten 11.00 notiks seminārs “Pieaugušo izglītība un kvalitāte”, kurā aicināti piedalīties nozares profesionāļi, pašvaldību un valsts pārvaldes darbinieki.

Ļoti svarīgi ir nodrošināt nemainīgi augstu pieaugušo izglītības pakalpojumu līmeni, taču līdz šim Latvijā nav izstrādāts vienots kritēriju kopums, kas ļautu vērtēt daudzveidīgo pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti. Viens no semināra mērķiem ir iepazīstināt dalībniekus ar aspektiem, kas būtu jāņem vērā, pašvaldībās iepērkot pieaugušo izglītības pakalpojumu. Par šo jautājumu runās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece Andra Šēnberga.

Otrs pieaugušo izglītības aspekts, kas tiks izcelts seminārā, ir neformālās izglītības atzīšana (validācija) jeb jau iegūto zināšanu un kompetenču apliecināšana, saņemot profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Cilvēks, kurš veicis neformāli iegūto kompetenču atzīšanu, ievērojami palielina savu konkurētspēju darba tirgū un paaugstina pašvērtību, savukārt pieaugušo izglītības plānotājiem validācija var atvieglot efektīvu mūžizglītības programmu izmaksu vadību.

Dienas otrajā pusē, pulksten 13.00 semināra dalībniekiem pēc izvēles būs iespēja pieteikties un piedalīties tiešsaistes treniņā, apgūstot EPALE -- Eiropas daudzvalodu virtuālo platformu pieaugušo izglītībai: piekļuvi resursiem, sadarbības partneru meklēšanu ar EPALE starpniecību, rakstu komentēšanu un izvietošanu, savu ierakstu pasākumu kalendārā veidošanu.