MK Atzinības raksti 2022

Ministru kabineta Apbalvošanas padome ir izskatījusi un atbalstīja ierosinājumus par Ministru kabineta (MK) Atzinības raksta piešķiršanu trīspadsmit savas jomas profesionāļiem par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā, kā arī vienai universitātei. MK Atzinības raksti piešķirti arī trim Izglītības un zinātnes ministrijas virzītajiem pārstāvjiem - Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Leonīdam Ribickim, Rīgas Tehniskajai universitātei, kā arī Latvijas Sporta muzeja direktorei Agrai Brūnei.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors, profesors, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis MK Atzinības rakstu saņem par nozīmīgu ieguldījumu RTU ietekmes kāpināšanā tautsaimniecības attīstībā. L.Ribickis ir RTU divpadsmitais rektors, izcils zinātnieks un izgudrotājs. Pirms stāšanās rektora amatā 11 gadus bijis zinātņu prorektors RTU un šajā laikā veicis dažādas inovācijas.

L. Ribickis izveidojis vairāk nekā 320 zinātniskās publikācijas, ieskaitot 15 zinātniskās monogrāfijas, kā arī 18 mācību grāmatas. Viņam pieder 64 patenti, ieskaitot 2 ASV patentus. 2006. gadā apbalvots ar Latvenergo un Latvijas Zinātņu akadēmijas augstāko balvu enerģētikas inženierijas laukā Latvijā.

Līdztekus darbam savā fakultātē L.Ribickis kā viespētnieks, vieslektors vai viesprofesors piedalījies zinātniskajā un akadēmiskajā darbā dažādās ārvalstu augstākajās mācību iestādēs. Ir Latvijas Zinātnes padomes loceklis, vadījis RTU Zinātniskās padomes, nozares promociju padomes, nozares profesoru padomes darbu, kā arī bijis daudzu redkolēģiju un starptautisko, republikānisko konferenču orgkomitejas loceklis, kā arī daudzu starptautisko ekspertu komisiju loceklis. Pateicoties profesora Ribicka iniciatīvai, RTU ir radīti daudzi jauni institūti un studiju programmas.

MK Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā piešķirts arī Rīgas Tehniskajai universitātei, kurai šogad aprit 160 gadu. RTU ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža daudznozaru tehniskā universitāte, kas mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par ceturtās paaudzes tipa universitāti, nodrošinot ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī izcilu pētniecību un ilgtspējīgu valorizāciju, kā arī viedu digitalizāciju. RTU mērķtiecīgi pilnveido savu infrastruktūru, Ķīpsalā būvējot Latvijā pirmo studentu pilsētiņu, kas pēc būvniecības pabeigšanas kļūs par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru. 2015. gadā RTU izveidoja vienu no labākajām skolām eksaktajās un dabas zinātnēs - Inženierzinātņu vidusskolu. 2021. gada 2. augustā Latvija kļuva par CERN asociēto dalībvalsti, un Latvijas virzība uz CERN lielā mērā ir RTU mērķtiecīga darba rezultāts. RTU ir arī būtiski nopelni, Latvijai kļūstot par Eiropas Kosmosa aģentūras asociēto dalībvalsti 2020. gadā. 

Savukārt Latvijas Sporta muzeja direktorei Agrai Brūnei augstais apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas sporta kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanā un sporta vēstures popularizēšanā. A.Brūne ir ilggadēja sporta darba organizatore gan pašvaldību, gan valsts līmenī. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, no 1990. gada līdz 2004. gadam strādājusi IZM Sporta pārvaldē, kopš 2004. gada vadījusi ministrijas Sporta politikas nodaļu, vēlāk Sporta departamentu. 2013. gadā iecelta Latvijas Sporta muzeja direktores amatā, un viņas vadībā muzejs piedzīvojis ievērojamu uzplaukumu - kļuvis modernāks, laikmetīgāks. Ik gadus tiek papildināts muzeja krājums, kas atspoguļo Latvijas sporta vēsturi, olimpiskās kustības Latvijā un latviešu trimdas sporta vēsturi, veidotas aktuālas ekspozīcijas un izstādes muzejā un ārpus tā, vadītas ekskursijas, lasītas lekcijas, organizēti vietēja un starptautiska mēroga pasākumi, kā arī izstrādātas un īstenotas izglītojošās programmas dažādām sabiedrības grupām. Darbs pie krājuma papildināšanas neapsīka arī Covid-19 ieviesto ierobežojumu laikā.

A. Brūne ir aktīva arī sabiedriskajā darbībā – ir biedrības “Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība” valdes locekle, ilggadēja Latvijas Olimpiskā Akadēmijas senatore, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieslektore. Vienlaikus A. Brūne turpina aktīvās sporta gaitas diska mešanā un lodes grūšanā sporta veterānu līmenī, aizstāvot valsts godu arī starptautiski.