Pedagogiem
Skolu vakances

Lai apzinātu aktuālās vakances skolotājiem Latvijas skolās, nacionāla mēroga kampaņas “Esi skolotājs!” ietvaros tapusi vienota skolu vakanču karte, kas atrodama vietnē esiskolotajs.lv.

“Zināms, ka Latvijas skolās ir daudz brīvu skolotāju vakanču, taču pašlaik tās nekur nav pārskatāmi apkopotas. Šī karte atvieglos ikdienu gan esošajiem un topošajiem skolotājiem, gan skolām un izglītības pārvaldēm, kurām bieži vien vakanču dati jāapkopo vairākkārt. Šis pilotprojekts nodrošinās to, ka visām iesaistītajām pusēm būs ērti pieejama informācija par vakancēm visā valstī un reālo situāciju izglītības darba tirgū,” stāsta projekta “Mācītspēks” skolu piesaistes vadītāja, nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāve Sintija Kristīne Pilsuma.

Latvijas skolas līdz šī gada 19. aprīlim ir aicinātas pieteikt aktuālās un plānotās skolotāju vakances 2022./2023. mācību gadam, aizpildot elektronisku anketu vietnē esiskolotajs.lv/vakances/. Visu skolu vakanču apkopojums kartē būs apskatāms no 21. aprīļa. Skolu iesūtītās vakances būs pieejamas gan skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” dalībniekiem, gan jebkuram citam interesentam, kurš vēlas pieteikties kādai no pieejamajām vakancēm.

Jaunizveidotā vakanču karte būs vienota valsts mēroga platforma un viegli pieejama visām iesaistītajām pusēm – skolām, skolotājiem, Izglītības pārvaldēm un citiem interesentiem. Turklāt informācija regulāri tiks atjaunota. Maijā skolām būs jāaktualizē informācija par iesniegtajām vakancēm, neaktuālās vakances tiks dzēstas no kartes, bet to vietā tiks pievienotas jaunas. Savukārt augustā, pirms jaunā mācību gada sākuma, visas vakances tiks atkārtoti aktualizētas.

Kartē pievienotās vakances tiks piedāvātas arī projekta “Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem. Taču tādā gadījumā skolai jāatbilst vairākiem kritērijiem – tai jāpiedāvā mentora atbalsts jaunajam skolotājam un jānodrošina slodze no 14 līdz 21 kontaktstundai nedēļā. Individuāls darbs ar skolām par projekta “Mācītspēks” dalībnieku piesaisti vakancēm ar katras konkrētās skolas direktoru notiks sākot no šī gada 2. maija.

Izmantojot jaunizveidoto karti, skolotāji potenciālās darba vietas varēs atlasīt balstoties uz pamatlietām: mācību priekšmetu, klašu grupu, skolas atrašanās vietu, atalgojumu un citām. Taču, lai sniegtu lielāku izpratni par pieejamo vakanci, kā arī dotu iespēju skolām vairāk ieinteresēt skolotājus darbam konkrētajā skolā, tās tiek aicinātas iesūtīt arī papildu informāciju, piemēram, par ceļa izdevumu kompensācijām, dienesta dzīvokļa pieejamību, mentora atbalsta iespējām, veselības apdrošināšanu vai jebko, kas pēc skolas administrācijas domām rada konkurētspējīgas priekšrocības. 

Uzziņai:

Projektu “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Pieteikuma anketa un plašāka informācija par projektu “Mācītspēks” un citām pedagoģijas studiju iespējām pieejama www.esiskolotajs.lv. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.