Kosmoss Eiropas Kosmosa aģentūra
ESA Karjeras dienas pasākums “Deep Tech Atelier” ietvaros

Līdz ar Latvijas kļūšanu par Eiropas Kosmosa aģentūras (European Space Agency – ESA) asociēto dalībvalsti pilsoņiem ir pavērušās jaunas profesionālās iespējas. Tehnoloģiju konferences “Deep Tech Atelier” ietvaros pirmoreiz Latvijā norisinājās ESA Karjeras diena, pulcējot gan starptautiskās organizācijas pārstāvjus, gan vietējos interesentus, kuri savu profesionālo darbību nākotnē vēlētos saistīt ar kosmosa nozari. 

Ik gadu dažādās ESA pastāvīgajās un studentu programmās tiek uzņemti ap 200 – 250 dalībnieki. Karjeras dienas pasākuma laikā dažādu valstu nozares eksperti sniedza ieskatu gan par daudzveidīgām prakses iespējām, sākot no maģistra studiju līmeņa, gan karjeras uzsākšanu kosmosa nozarē. Jaunajiem profesionāļiem ir svarīgas ne tikai tehniskās zināšanas un kompetences, bet arī sociālās jeb tā saucamās “mīkstās” prasmes. Vakancēm aicināti pieteikties kā inženieri un zinātnieki, tā mārketinga speciālisti, juristi, administratīvie darbinieki un citi jaunie profesionāļi.  

ESA veido daudznacionāla talantīgu zinātnieku, inženieru un biznesa profesionāļu komanda, kuru raksturo novatorisks gars. Iedvesmojošā pieredzē un izaicinājumos dalījās Endrū Keins (Andrew Kane), ESA studentu programmu koordinators un praktikantu programmas absolvents, Emīls Seņkāns, ESA jauno absolventu programmas praktikants no Latvijas, un Ģertrūde Talvika (Gertrud Talvik), ESA inženiere no Igaunijas. ESA pārstāvji iedrošināja pieteikties vakancēm, uzsverot, ka kosmosa nozare ir viena no inovatīvākajām un tehnoloģiski progresīvākajām jomām, turklāt, strādājot šajā sfērā, ir iespēja sniegt pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un Zemi kopumā. E. Keins norādīja lai Latvijas studenti un profesionāļi būtu konkurētspējīgāki, piesakoties ESA vakancēm un studentu programmām, Latvijas universitātēs ir jāveido kosmosa nozarei atbilstošs izglītības piedāvājums. Savukārt E. Seņkāns, daloties personīgajā pieredzē, uzsvēra, cik svarīgi ir būt neatlaidīgiem un neatteikties no sava mērķa pēc pirmās neveiksmes.  

Karjera un prakse kosmosa aģentūrā arī Latvijas pilsoņiem piedāvā plašas mācīšanās un profesionālās attīstības iespējas multikulturālā vidē, konkurētspējīgu un pievilcīgu atalgojumu, kā arī dažādas sociālās, sporta un kultūras programmas.  

ESA ir dibināta 1975. gadā un šobrīd tā apvieno 22 dalībvalstis ar aptuveni 2 400 patstāvīgajiem darbiniekiem kā inženierijas un tehnoloģiju, tā biznesa un administrācijas jomā. ESA ir pasaules līderis kosmosa izpētes, zinātniskās darbības un tehnoloģiju attīstības nozarē, apvienojot vairāku valstu resursus un sniedzot ieguldījumu Eiropas iedzīvotājiem un industrijai tikai mierīgos nolūkos. ESA ir spērusi milzīgus soļus zinātnē un nozares attīstībā, aptverot visus kosmosa darbības aspektus, sākot no plānošanas līdz praktiskam pielietojumam un jaunu uzņēmumu izveidei, kā arī aktīvas rūpniecības attīstīšanā. Latvija ir ESA asociētā dalībvalsts kopš 2020. gada. 

Karjeras dienu rīkoja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un ESA. Pasākuma ierakstu iespējams noskatīties “Zinātne Latvijai” YouTube kanālā.