Projektu aktualitātes

press release 38 image1 600pxIzglītības un zinātnes ministrijas projekta “Baltic Science Network” (BSN) vadītājs Ronalds Štrauhs informē ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) semināra dalībniekus par 2019. gada februārī gaidāmo Otro Baltijas jūras reģiona zinātnes ministru konferenci, kas notiks sasaistē ar projekta BSN noslēguma konferenci un Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) Baltijas jūras zinātnes dienu 2019.

Šī gada 15. martā EUSBSR organizēja iesaistīto pušu semināru , kurš norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas telpās. Seminārā R. Štrauhs prezentēja par aktualitātēm un BSN projekta būtību, kā arī skaidroja izvēlēto fokusu uz trim projektā definētajām pētniecības jomām – materiālu zinātnes, dzīvības zinātnes un labklājības valsts.
Šis pasākums bija lieliska iespēja iepazīstināt plašāku loku ar makro reģiona spēlētājiem par projektā radīto rezultātu pievienoto vērtību mērķa sasniegšanā - līdzsvarot pētnieciskās izcilības līmeni Baltijas jūras reģionā, tādējādi nostiprinot Baltijas jūras reģiona statusu kā inovatīvāko reģionu Eiropā.

BSN projektā piedalās par pētniecību atbildīgās ministrijas un zinātniskās institūcijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas. Kopējais projekta budžets: 2,994,500.00 EUR (78.4% jeb 2,348,325.00 EUR - ERAF finansējums, 21,6% jeb 646.175.00 EUR – nacionālais līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets: 230,000.00 EUR, no kuriem 85% jeb 195,500.00 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 34,500.00 EUR - nacionālais līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim.

interregLogoScienceNetwork