Pedagogiem Projektu aktualitātes Vecākiem
Izglītības kvalitāte

Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē publicēts pētījums par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un tās rīku apraksta izstrādi. Pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veikusi personu apvienība SIA “Civitta Latvija”, UAB “Civitta” un Tventes Universitāte.

Pētījumā definēta izglītības kvalitātes koncepcija, ko raksturo tādas kategorijas kā atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide un laba pārvaldība. Tāpat pētījuma gaitā izstrādāts izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas apraksts, iekļaujot priekšnosacījums sekmīgai sistēmas ieviešanai un turpmākai īstenošanai. Balstoties izvirzītajā izglītības kvalitātes koncepcijā, izveidots izglītības kvalitātes monitoringa rādītāju kopums piecos dažādos izglītības veidos un to pakāpēs. Līdztekus aprakstīti izglītības kvalitātes monitoringa rīki jeb datu analīzes modeļi, kas sistēmas lietotājiem ļaus uzkrāt, analizēt un vizualizēt izglītības kvalitāti raksturojošus datus.

Veiktais pētījums ir nozīmīgs solis funkcionējošas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē. Sistēma sniegs būtisku informāciju ne vien izglītības politikas plānotājiem valsts līmenī, bet arī pašvaldībām, skolām, vecākiem, skolēniem un pētniekiem. Piemēram, skolēniem un vecākiem precīzāka informācija sniegs iespēju pieņemt izsvērtākus lēmumus par izglītības iestādes un programmas izvēli. Savukārt izglītības iestādēm tā būs iespēja vērtēt veiktos ieguldījumus un attīstības perspektīvas.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros. Izglītības un zinātnes ministrija projektu īsteno sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru.

ESF Sociālais fonds